Pregledavate oznake

U potrazi za smislom znanosti

Kritički o beskonačnosti

Novo predavanje iz ciklusa "U potrazi za smislom znanosti" posvećeno je beskonačnosti. Što je beskonačnost, postoji li beskonačnost u Prirodi i kako se beskonačnost može predstaviti -