Pregledavate kategoriju

Gospodarstvo

Ponovljena Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Križevaca, općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec

Grad Križevci kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne…
Više...