Nakon žalbi na javne nabave, Vodne usluge moraju platiti gotovo 38.000 eura

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u dva tjedna je poništila dvije odluke koje su Vodne usluge d. o. o. kao naručitelj donijele nakon provedene javne nabave, i naložila poduzeću da žaliteljima nadoknadi troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 37.746,39 eura. Većinu ovog iznosa Vodne usluge moraju isplatiti Elektrocentru Petek i njegovim kooperantima tvrtki Fracasso RI d.o.o. i Fracasso Production d.o.o. iz Rijeke, koji su se javili na gotovo 7.5 milijuna eura vrijedan natječaj, financiran europskim novcem, za gradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Ivan Žabno. Naručitelj, odnosno Vodne usluge, za izvođača radova izabrale su tvrtke Bistra i Vodogradnja s kooperantima iako je ponuda Elektrocentra Petek bila milijun i pol eura jeftinija.

U obrazloženju odluke o odabiru koju je DKOM poništila, Vodne usluge navele su da Elektrocentar Petek nije prijavio stručnjaka kakvog su tražili te da on uopće nije znao za eventualni angažman. Dodali su i da su kontaktirali navedenog stručnjaka koji je, navodno, izjavio da nije ni slobodan za rad na projektu u Svetom Ivanu Žabno. Tvrtka Elektrocentar Petek je pak odgovorila da je inženjer kojeg su naveli njihov zaposlenik, da je upoznat sa svim njihovim projektima i priložili su korespondenciju koja to dokazuje. Nakon svega, Državna komisija je 25. listopada prihvatila Petekovu žalbu, poništila odluku Vodnih usluga o odabiru Bistre i Vodogradnje za izvođače radova i predmet vratila naručitelju na ponovno postupanje. Budući da je natječajnom dokumentacijom bilo predviđeno da će se sedam kilometara odvodnje izgraditi ove godine, jasno je da će radovi kasniti.

Osim ove odluke, DKOM je 10. listopada poništio još jednu odluku Vodnih usluga u postupku javne nabave koja se odnosi na upravljanje projektom gradnje već spomenutog pročistača te za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec. Žalbu je podnijela tvrtka Subnecto d.o.o. za dvije od tri grupe u kojima nije izabrana, iako je njena ponuda bila ekonomski najpovoljnija. Komisija je poništila i tu odluku te naložila Vodnim uslugama da žalitelju nadoknaditi 584 eura troškova i ponovi postupak. Direktorica Vodnih usluga prošli je tjedan donijela novu odluku i za upravljanje projektom gradnje već spomenutog pročistača izabrala ekonomski najpovoljniju ponudu, onu tvrtke Subnecto.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno