DEMANTI na tekst „Grad opet plaća uređenje parka u Tomislavovoj“ od 4. listopada 2023.

Sukladno Zakonu o medijima, čl. 40., st. 1. do 4. Grad Križevci je nezavisnom portalu Križevci.info 5. listopada uputio demanti na tekst „Grad opet plaća uređenje parka u Tomislavovoj“, objavljen na stranicama portala 4. listopada 2023. godine, a u svrhu ispravljanja, kako navode, netočne ili nepotpune informacije. Demanti u nastavku potpisuje pročelnica gradskog Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić:

U tekstu se navodi sljedeće: “Prema dokumentaciji o nabavi, Grad plaća radove koje je već naručio pred tri godine i sklopio ugovor za njih s izvođačem radova tvrtkom Park d.o.o. U prvom natječaju Grad je, između ostalog, naručio izradu završnog sloja na stazama od finog agregata granulacije 0-4 mm, no dobio je kamen i sad opet traži izradu pješačke šljunčane staze i skidanje 10 centimetara već nanesenog kamena. Prema ugovoru s Parkom, tad je naručeno i postavljanje opločnika, granitnih i drvenih kocki i pragova te izrada armiranih betonskih staza preko brežuljaka. Sve to Grad je već platio više od 293 tisuće kuna prema ugovoru iz studenog 2020. i sve je trebalo biti gotovo do kraja te godine.“

Ovi navodi su činjenično netočni. Iz Ugovora i Troškovnika, kao njegovog sastavnog dijela, vidljivo je da je izvođač radova, tvrtka Park d.o.o. u prvoj fazi realizacije novog Parka Josipa Kalasancija Schlossera izveo one radove koji su u natječajnom postupku i traženi. Tim natječajem nije traženo postavljanje opločnika, granitnih i drvenih kocki i pragova te izrada armiranih betonskih staza preko brežuljaka, kako navodi novinarka u svom tekstu. Ako isto nije traženo, nije niti moglo biti odrađeno. Tom analogijom, tvrtka Park d.o.o. nije ni mogla odraditi nešto što Grad kao Naručitelj NIJE naručio, samim time grad ne može ponovno platiti nešto što nije naručio, suprotno onome kako u tekstu navodi novinarka.

Nadalje, dužni smo pojasniti i sljedeće navode: „U troškovniku koji je sastavni dio ugovora između Grada kao naručitelja i tvrtke Park kao izvođača, navedene su i vrste stabala koje izvođač mora dobaviti. U međuvremenu je Grad od Komunalnog poduzeća za 106.187,00 kuna bez PDV-a naručio nabavu sadnica i trajnica za park u Tomislavovoj.“

Iz Ugovora i Troškovnika iz studenog 2020. vidljivo je kako je tvrtka Park d.o.o. imala obvezu sadnje sadnica što je i učinjeno. To je vidljivo iz potpisane situacije. Ugovor s tvrtkom Komunalno poduzeće d.o.o. potpisan je za sadnju sadnica uz šetnicu koja nije integralni dio projekta izgradnje Schlosserovog parka. Sadnja tih sadnica nema nikakve veze s faznom izgradnjom i obuhvatom novog parka, već je dio šire cjeline koju nazivamo „Park u Tomislavovoj“, od teniskih terena do Željezničke stanica, a što je bitno naglasiti kako bi se transparentno i istinito informirala zainteresirana javnost.

Na kraju, primorani smo ispraviti i sljedeće navode: „Granitnih i drvenih kocki, betonskih staza i opločnika, drvenih pragova i okruglih kladica, odnosno šest različitih tipova staza kakve su navedene u Dokumentaciji o nabavi i u troškovniku, dijelovima ugovora koje je Grad sklopio s izvođačem, u parku Josipa Kalasancija Schlossera jutros, 4. listopada 2023., još nije bilo. Radovi koje Grad sad dodatno naručuje za 40 tisuća eura bez PDV-a predviđaju i izradu betonske ploče herbarija i betonska postolja za klupe. Ovaj put bi sve trebalo biti gotovo do kraja ove godine.“

Granitnih i drvenih kocki, betonskih staza i opločnika, drvenih pragova i okruglih kladica, odnosno šest različitih tipova staza jutros, 4. listopada 2023. niti ne može biti jer iste nisu bile navedene u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku, dijelovima ugovora koje je Grad sklopio s izvođačem, kako navodi novinarka. Ugovor za te stavke tek treba biti potpisan s izvođačem radova koji se najprije mora javiti na natječaj, a tek onda će se donijeti ili neće Odluka o odabiru.

Pripremu za stazu, dakle nosivi sloj koji sada postoji, odradilo je Komunalno poduzeće koje je i vlasnik predmetne parcele. A privremeno je nasuto nešto kamenčića koje je sad potrebno ukloniti budući da dolazi dugotrajniji sloj za hodanje.

Da sumiramo, Grad Križevci raspisao je jednostavnu javnu nabavu za drugu fazu realizacije projekta Parka Josipa Kalasancija Schlossera. Grad Križevci tom novom nabavom neće ponovno platiti nešto što je već odrađeno, već će platiti radove i materijale koji tek trebaju biti postavljeni u novom Parku. Iste te informacije gospođa novinarka mogla je dobiti od administracije Grada Križevaca pa ovaj demantij ne bi bio niti potreban.

Grad Križevci i dalje će transparentno i u skladu sa zakonskim propisima raspolagati s proračunskim sredstvima građanki i građanki Križevaca, a novi Park Josipa Kalasancija Schlossera obogatit će Križevce novim sadržajima i u sljedećim desetljećima služiti na korist svih građana Križevaca.

Vezano
1 komentar
  1. Nitro Buber piše:

    Od ovog ti može doći zlo u trbuhu i zaboljeti te glava…..Park na kraju grada,ideja je urnebesna!Kao i ona o E-busu od Žabna do Bjelovara.Nezna gopođa pročelnica koju muku muče i djeca i roditelji PŠ Vladimir Nazor u “prigradskom naselju” Majurec,to ću elaborirati i poslati na Ministarstva jer naša djeca vrijede isto kao i ona iz gradova..

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno