Ministarstvo presudilo: Odluke s 13. sjednice Gradskog vijeća donesene u skladu sa zakonom

Odluke donesene na 13. sjednici Grada Križevaca od 14. ožujka ove godine donesene su sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dakle na zakonit način, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa i uprave nakon što su Klub vijećnika SDP-a te vijećnici Denis Maksić, Ivica Švagelj, Marko Vrbanec i Ivan Majdak zatražili nadzor zakonitosti rada te sjednice. U svom zahtjevu ukazali su na kršenje odredbe članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca, s obzirom da predsjednik nije prekinuo sjednicu u trenutku u kojem na sjednici više nije bila prisutna većina od ukupnog broja vijećnika, koja je potrebna za raspravljanje (tzv. kvorum). 

Podsjetimo, vijećnici SDP-a, HDS-a i nezavisni vijećnici iz oporbe napustili su 13. sjednicu Gradskog vijeća na koju su došli predstavnici građanske inicijative stanara Radićeve i Ulice Brace Hanžeka koji se protive izgradnji na zelenoj površini u njihovom kvartu. Na sjednicu nisu došli predstavnici HDZ-a, njihov Goran Hrg jedini se ispričao, no kasnije se ipak pojavio na sjednici.

Molbu za davanjem mišljenja o zakonitosti 13. sjednice Gradskog vijeća uputila je i pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Križevaca Sandra Vuketić, a u prilogu molbe dostavljen je skraćeni zapisnik sa sjednice. Sukladno ovlastima, Ministarstvo je uvidom u skraćeni zapisnik utvrdilo da je na početku sjednice bilo prisutno 16 od ukupno 19 članova te da se odmah povela rasprava o pomicanju 6. točke, one o donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, na početak. Tijekom te rasprave, navodi Ministarstvo pozivajući se na zapisnik, u dva je navrata određena stanka, prvi puta na traženje vijećnika Antonija Sirovca, u trajanju od 5 minuta, a drugi put na inicijativu predsjednika Gradskog vijeća, Igora Frbežara, u trajanju od 20 minuta.

S obzirom da je neposredno prije početka druge stanke vijećnik Antonio Sirovec najavio da će neki vijećnici napustiti sjednicu, nakon druge stanke predsjednik Gradskog vijeća je ponovno prebrojio prisutne vijećnike. Utvrđeno je da je tijekom stanke sa sjednice Gradskog vijeća otišlo 7 vijećnika a pridružio se jedan, pa je konstatirano da je na sjednici prisutno 10 vijećnika”, objašnjava Ministarstvo.

Oporba je u priopćenju koje je nakon spomenute sjednice poslala medijima i u prijavi Uredu državne uprave tražila poništavanje svih odluka koje su donesene u nastavku 13. sjednice Gradskog vijeća nakon što su, napuštanjem sjednice, srušili kvorum. Ministarstvo pravosuđa u mišljenju objašnjava da za vrijeme trajanja sjednice nije utvrđeno da na njoj nema potrebnog broja prisutnih vijećnika, pa stoga nisu nastupile okolnosti iz kojih bi, niti prema Zakonu niti prema Poslovniku, proizlazila obveza predsjednika da sjednicu prekine niti da dalje postupa kao da je prekid određen.

Budući da 10 vijećnika čini većinu od ukupnog broja članova Gradskog vijeća, sjednica je nakon pauze nastavljena jednoglasnim odbacivanjem prijedloga o pomicanju točke 6. i usvajanjem dnevnog reda iz Poziva na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca. Sve daljnje odluke na sjednici donesene su sa po 10 vijećničkih glasova te do kraja sjednice više nije bilo promjena u broju prisutnih vijećnika”, navodi se u mišljenju Ministarstva. Predsjednika Gradskog vijeća, objašnjava Ministarstvo, niti Zakon niti poslovnici predstavničkih tijela ne ograničavaju u tome da u bilo kojem trenutku tijekom sjednice odredi stanku, ukoliko ocijeni da za to postoji razlog i potreba.

Što se tiče navoda iz zahtjeva grupe vijećnika Grada Križevaca da je došlo do grube povrede odredbe članka 64. Poslovnika kada je, bez obavijesti odsutnim vijećnicima o vremenu nastavka prekinute sjednice, nastavljen rad, ističe se da je, uvidom u Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća, utvrđeno da je u periodu u kojem je u vijećnici bilo nazočno 16 od ukupno 19 članova Gradskog vijeća predsjednik Frbežar odredio stanku, a ne prekid sjednice, u trajanju od 20 minuta. Prema tome su svi prisutni vijećnici imali saznanja o daljnjem tijeku sjednice (među njima i vijećnici koji su tijekom iste stanke napustili sjednicu). Iz Skraćenog zapisnika također proizlazi da je protekom, druge po redu, stanke na sjednici bilo prisutno 10 vijećnika što je dovoljan broj za postojanje kvoruma, odnosno za nastavak rada Gradskog vijeća na sjednici. Vezano za ispunjenje uvjeta iz odredbe članka 64. Poslovnika, prema kojoj će predsjednik obvezno prekinuti sjednicu ukoliko se za njezina trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika, ističe se da je, uvidom u Skraćeni zapisnik, utvrđeno da je predsjednik Gradskog vijeća u dvije prigode tijekom sjednice utvrđivao prisutan broj članova tog tijela, te je oba puta utvrdio da je na sjednici prisutna većina članova predstavničkog tijela.

S obzirom na to da za vrijeme trajanja sjednice nije utvrđeno da na njoj nema potrebnog broja prisutnih vijećnika, nisu nastupile okolnosti iz kojih bi, niti prema Zakonu niti prema Poslovniku, proizlazila obveza predsjednika da sjednicu prekine pa, posljedično, niti da dalje postupa kao da je prekid određen. Prema iznesenome, a osobito s obzirom na činjenicu da je uvidom u Skraćeni zapisnik utvrđeno da je tijekom 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca na sjednici vijeća za vrijeme raspravljanja i odlučivanja bila prisutna većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća, utvrđeno je da je predmetna sjednica održana u skladu sa zakonom“, objašnjava Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Vezano

Komentari su zatvoreni.