Do petka otvoren javni natječaj za pročelnike gradskih upravnih tijela

Gradska upravaOd 15. ožujka objavljen je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Križevaca, koji je gradonačelnik Mario Rajn raspisao na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Riječ je o sljedećim radnim mjestima na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca:

1. Pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove; 2. pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam; 3. pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; 4. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se gradonačelniku Grada Križevaca u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika ______ (navesti naziv upravnog tijela)”, i to na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci. U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Vezano

Komentari su zatvoreni.