HERA i Centar za socijalnu skrb potpisali sporazum o suradnji

20161017_103657_hera_centar_za_socijalnu_skrb_sporazum_suradnjaU ponedjeljak 17. listopada 2016. u Centru za socijalnu skrb Križevci održano je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Udruge HERA i Centra za socijalnu skrb Križevci. Sporazum je nastao u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja” koji HERA provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Križevci, a financiran je od strane Grada Križevaca. Cilj projekta je unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje uspostavljanja mreže suradnje i partnerstava sa institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja.

20161017_103915_hera_centar_za_socijalnu_skrb_sporazum_suradnjaSporazum  o suradnji  uređuje i određuje načela suradnje i partnerstva, a  potpisan je s ciljem umrežavanja organizacije civilnoga društva s institucionalnim pružateljem socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja, radi zaštite i poštivanja ljudskih prava, podupiranja vrijednosti nenasilja, prava na jednako postupanje, javno djelovanje u svrhu poboljšanja položaja marginaliziranih grupa i pojedinaca, prevenciju diskriminacije i svih oblika nasilja te razvijanja partnerskog odnosa i suradnje između Udruge HERA i Centra u smislu kvalitetnijeg djelovanja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.