U srijedu u gradskom muzeju ‘Šetnja kalničkim utvrdama’

gradski_muzej_krizevci_kalnicke_utvrdePovodom 36. Međunarodnog dana muzeja, Gradski muzej Križevci poziva na predavanje „Šetnja kalničkim utvrdama“, koje će se održati u srijedu, 18. svibnja 2016. u 19 sati u prostorima Likovne galerije na Nemčićevom trgu 6/1 u Križevcima. Predavanje, kojim će biti obuhvaćeni stari gradovi Veliki Kalnik i Mali Kalnik te utvrde Paka i Čanjevo, održat će kustosi muzeja mr.sc. Lana Okroša Rožić i Ozren Blagec. Ulazak je slobodan.

Suvremeni život opterećen „bezkompromisnim razvojem“ sve više nameće svoje imperative pa nastoji zaobići različite stvari koje doprinose očuvanju kulturnoga krajolika. To je i razlog da je ICOM (Međunarodni savjet za muzeje) iz potrebe za općom senzibilizacijom javnosti, obilježavanje Međunarodnog dana muzeja u 2016. posvetio upravo temi naslovljenoj „Muzeji i kulturni krajolici“ (Museums and Cultural Landscapes). Konvencija o europskim krajobrazima koju je potpisala i Hrvatska, a koju je 2002. Hrvatski sabor usvojio, definira kulturni krajolik kao vrstu nepokretnog dobra pri čemu pejzaž promatra kao područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika.

Hrvatska posjeduje karakteristične tipove kulturnih krajolika, koji su važna sastavnica i nositelj njezina prostornog identiteta. Prema vrstama kulturnog krajolika dijelimo ih na: namjerno oblikovane (parkovi, perivoji, vrtovi, planski oblikovana urbana područja, industrijski, turistički, rekreacijski i slični), organski razvijene (ruralni, urbani, morski…) i asocijativne kulturne krajolike. Kao životno okruženje krajolici podliježu promjenama, često se uništavaju zbog društvenih i tehnoloških promjena, širenja gradova i ostalih oblika gradnje, ali i zapuštanja te neodgovarajućeg korištenja. Kao podsjetnik dobro je imati na umu da upravljanje krajobrazom znači djelovanje sa stajališta održivog razvoja, a njegovo planiranje usmjerava nas prema budućnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.