Uspješno realizirana građanska akcija ‘Put ka sreći’

Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci u 2015. godini bila su odobrena sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna za provedbu građanske akcije “Put ka sreći”. Akcija je realizirana zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a u suradnji sa Srednjom školom “Ivan Seljanec” Križevci. Cilj ove građanske akcije bio je urediti prilaz i ulaz u kuću u Gundulićevoj ulici koju je Udruga dobila na korištenje od Grada kako bi svi korisnici bez ikakvih barijera mogli doći do kuće i u dvorište. U akciju su osim učenika Srednje škole “Ivan Seljanec” Križevci bili uključeni i članovi Udruge “Maslačak” Križevci te volonteri.

IMAG3723_udruga_maslacak_gradjanska_inicijativa_put_ka_sreciGrađanska akcija je u potpunosti provedena. Realizirane su sve aktivnosti kroz postavljene ciljeve. Na početku građanske akcije krenulo se sa nabavom potrebnog materijala te pripremom terena gdje su se postavljale kocke. Na pripremljeni teren nasipana je kamena drenaža – šljunak i sipina. Nakon toga su se betonirali temelji za rampu za osobe s invaliditetom i postavljali ivičnjaci (rubnjaci). Slijedeći korak je bio postavljanje kamenih kocki kako bi se osigurala pristupačnost osobama s intelektualnim teškoćama. Izrađen je i rukohvat kako bi se osigurao sigurniji ulaz u kuću. Dio materijala je financiran kroz akciju, a dio iz vlastitih sredstava Udruge.

Nakon provedene građanske akcije osigurana je pristupačnost kući i okućnici u kojoj će se provoditi razne aktivnosti i poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama što je doprinos široj društvenoj zajednici kroz uključivanje osoba s invaliditetom.
Učenici srednje škole su kroz aktivnosti u ovoj akciji ostvarili kontakt s osobama s intelektualnim teškoćama te ih bolje upoznali i osvijestili koje mogućnosti imaju osobe s intelektualnim teškoćama kada im se pruži podrška.

Na taj su način učenici informirani što doprinosi njihovoj senzibilnosti. Uključivanjem volontera u ovu građansku akciju ostvaren je njihov doprinos kroz pomoć osobama s intelektualnim teškoćama te uloženim vremenom i znanjem u provedbu akcije. Građanska akcija je završila 31.10.2015., ali tek nakon prihvaćanja financijskog i narativnog izvješća od strane Zaklade “Zamah” možemo zaključiti da je akcija uspješno realizirana.

Vezano
1 komentar
  1. kaja piše:

    Sve pohvale Regionalnoj zakladi “Zamah”, Nacionalnoj zakladi, Srednjoj školi “Ivan Seljanec”, te članovima Maslačka, kuća u Gunduličovoj zasjala je punim sjajem.
    Sad će naš Maslačak imati svoj vrt, mjesto za druženje i moći će uzivati punim plućima. Divno je da učenici sudjeluju u ovakvim projektima, na taj način će se senzibilzirati da postoje drugi i drugačiji.
    Čestitke svima i sretno!

Komentari su zatvoreni.