NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2015./2016. akademskoj godini

krediti za poduzetnike

Na temelju članka 3. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2015./2016. Povjerenstvo za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2015./2016. akademskoj godini

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja, a koji studiraju na hrvatskim visokim učilištima upisanim u Upisnik visokih učilišta pri nadležnom ministarstvu ili na inozemnim visokoškolskim učilištima i to za:

  1. preddiplomski i diplomski studij za najviše 50 korisnika;
  2. poslijediplomski studij za najviše 10 korisnika.

Kredit za studente preddiplomskog i diplomskog studija u iznosu 700,00 kuna mjesečno, odnosno 8.400,00 kuna godišnje osigurava poslovna banka.

Za poslijediplomski studij korisniku kredita odobrit će se kredit u iznosu od 50% iznosa ukupne školarine, ali ne više od 42.000,00 kuna. Kredit se poslijediplomcima isplaćuje jednokratno.

Visinu iznosa kredita i vrijeme trajanja kredita za korisnike preddiplomskog i diplomskog studija predlaže Povjerenstvo sukladno trajanju studija propisanom statutom ustanove za koju se kredit odobrava.

Više informacija potražite na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.