Počele prijave za upis u gradski vrtić, novih mjesta još uvijek nema

Do 17. svibnja u podne traju prijave za upis djece u Dječji vrtić Križevci, i to isključivo putem elektroničke prijave u sustavu e-Građani. Vrtić upisuje djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu pa do polaska u osnovnu školu, a prednost se ostvaruje u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i kriterijima koje propisuje Pravilnik o upisu u Dječji vrtić Križevci.

Kroz aplikaciju se prilaže i upisna dokumentacija, kao i sva dodatna dokumentacija za bodovanje. Na dodatne bodove imaju pravo djeca invalida Domovinskog rata, djeca čija oba roditelja rade, zatim ona iz obitelji s troje i više malodobne djece, kao i iz jednoroditeljske ili udomiteljske obitelji. Prednost ostvaruju i djeca koja imaju specifične razvojne ili zdravstvene potrebe, uz prilaganje relevantne dokumentacije koja potvrđuje taj status.

Povjerenstvo će na temelju provedenog natječaja utvrditi listu reda prvenstva, a Upravno vijeće će donijeti odluku o upisu djece i objaviti je na oglasnoj ploči u vrtiću do 10. lipnja. Podnositelji koji su nezadovoljni odlukom imaju pravo na žalbu koju moraju podnijeti Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od objave. Sve obavijesti o upisima dostupne su na mrežnoj stranici vrtića, a mogu se dobiti i pozivom na 048 681 309 svaki radni dan od 8 do 16.

Prema planu upisa na koji je Gradsko vijeće dalo suglasnost, u pedagoškoj godini 2024./25. vrtić može upisati 31 dijete u jaslički program i 30 djece u program vrtića. Iako je prije godinu dana najavljivana izgradnja nove zgrade vrtića u Karanama koji je trebao otvoriti vrata u jesen 2024., planovi su se od tad promijenili. Gradska vlast sad najavljuje vrtić u bivšoj vojarni, u prostoru u kojem se trenutačno nalazi zdravstvena ustanova. Budući da novih vrtićkih kapaciteta još uvijek nema, jasno je da se ni ove godine u križevačke vrtiće neće upisati svi koji žele. Podsjetimo da je lani za skoro 80 djece odbijen upis.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno