Financira se toplinska izolacija tavana

Najveće uštede energije za grijanje prosječne obiteljske kuće po jedinici površine mogu se ostvariti izolacijom stropa iznad grijanog prostora, navodi Grad Križevci u javnom pozivu za financiranje toplinske izolacije tavana stambenog prostora. Poziv je namijenjen kućanstvima s tri i više članova čiji prihodi ne prelaze 300 eura po članu, odnosno kućanstvima s jednim do dva člana čiji prihodi po članu ne prelaze 560 eura te su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području grada i imaju prebivalište na toj adresi. Financirat će se postavljanje toplinske izolacije tavana, a maksimalni opravdani trošak ne može biti veći od 6 €/m2 neto površine tavana stambenog prostora s PDV-om.

Osim toga, građani koji žele ostvariti pravo na financijsku pomoć za toplinsku izolaciju tavana ne smiju imati nepodmirena dugovanja prema Gradu, a uz prijavni obrazac, dokaz o vlasništvu nekretnine i o prebivalištu te fotografije tavanskog prostora, dokumentaciji moraju priložiti i ponudu s troškovnikom za radove i materijal. Za ovu namjenu u proračunu je osigurano 40 tisuća eura, poziv je otvoren do 12. prosinca, a novac će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava sve do iskorištenja sredstava ili do zatvaranja Poziva.


Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno