[FOTO] Visoko gospodarsko učilište postalo Veleučilište u Križevcima

Otkad je 22. listopada 2022. godine na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, počeo je teći rok od šest mjeseci svim visokim učilištima i znanstvenim institutima u Hrvatskoj za obvezno usklađenje statuta i drugih općih akata s novim zakonom. Za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK) kao visoku školu to je značilo, sukladno prijelaznim odredbama zakona, preustroj u veleučilište.

Tako je Upravno vijeće VGUK-a na sjednici 11. travnja 2023. godine donijelo Statut Veleučilišta u Križevcima, kao javnog visokog učilišta osnovanog od strane Republike Hrvatske s ciljem obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja te znanstvene i stručne djelatnosti. Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs 18. travnja dao je suglasnost na novi statut, koji je na mrežnim stranicama Veleučilišta objavljen 21. travnja, a stupio na snagu 29. travnja.

U narednih šest mjeseci Veleučilište u Križevcima će opće akte, unutarnji ustroj i tijela uskladiti s odredbama novog statuta, dok dekanica, prodekani i rukovoditelji ustrojstvenih jedinica, izabrani po ranije važećim propisima, nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su izabrani. Engleski naziv veleučilišta je Križevci University of Applied Sciences.

Dan Veleučilišta u Križevcima i dalje će biti 19. studenog, kad je 1860. s radom započelo Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi. U ovom su učilištu osnovane prve stručne postaje i znanstveni zavodi iz područja poljoprivrede, napisani su i objavljeni prvi udžbenici na hrvatskom jeziku, pokrenut je prvi znanstveni časpis iz područja poljoprivrede pa se ono s pravom smatra kolijevkom poljoprivrednog obrazovanja, struke i znanosti u Hrvatskoj.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno