Od sljedeće godine u Križevcima veće naknade za rodilje

Od prvog siječnja sljedeće godine križevačkim rodiljama će se isplaćivati veće naknade za rođenje drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, potvrdili su to jučer vijećnici na 11. sjednici Gradskog vijeća prihvaćanjem Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca.

Za prvo dijete Grad će kao i do sada isplaćivati tisuću kuna, odnosno 133 eura, a za svako sljedeće dijete iznos se uvećava za tisuću kuna. To znači da će od sada rodilje za drugo dijete dobivati dvije tisuće, za treće tri, četvrto četiri tisuće kuna i tako dalje.

Pravo na novčani dar ostvaruju rodilje koje u trenutku rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području Križevaca, uz uvjet da i dijete ima prebivalište na području grada. Iznimno, ako majka u trenutku rođenja djeteta nije prijavljena ovdje, to pravo može ostvariti otac djeteta ako je njegovo prebivalište u trenutku rođenja zajedničkog djeteta u Križevcima, ali uz uvjet da rodilja to pravo nije ostvarila u mjestu svojeg prebivališta na području Republike Hrvatske. Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje naknade je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Vezano

Komentari su zatvoreni.