Grad kreditira proljetnu sjetvu

Grad Križevci poziva sve zainteresirane subjekte koji imaju sjedište na području grada Križevaca, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i nemaju dugovanja prema Gradu Križevcima, da se jave na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2022. godini.
Namjera kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2022. godini pa će se tako kreditirati nabava sjemena, presadnica (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura. Najmanji iznos kreditiranja je 5 tisuća, a najveći 500 tisuća kuna. Kamatna stopa iznosi maksimalno 3,55 posto godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, a Grad Križevci subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 3,00 postotnih bodova godišnje fiksno. Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja, a više detalja oko poziva nalazi se na stranici www.krizevci.hr.

Vezano

Komentari su zatvoreni.