Danas od 19 sati u Gradskom muzeju Saša Živković otvara izložbu ‘Mjesto gdje su sjene hladne’

Danas nas očekuje otvorenje izložbe ‘Mjesto gdje su sjene hladne’, križevačkog slikara i profesora Saše Živkovića u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci, a početak je zakazan za 19 sati.

“U nedavnim prednajavama svoje aktualne križevačke izložbe, Saša Živković koristio je pojam “Retrospektiva“ kao značenjski posve jasnu naznaku svoje namjere. Kako nečija retrospektiva podrazumijeva kodificirani sitem radnji, metoda i postupaka kojima je namjera detaljno prikazati minuli rad (umjetnika), a cilja na opremu njegova opusa i potvrđivanje puta za Parnas, od Živkovićeve bi “retrospektive“ manje upućeni pratilac očekivao muzeografski preglednu, analitički preciznu i povijesno točnu rekonstrukciju “prijeđenoga puta“, sa svom kritičkom aparaturom koja taj put potvrđuje i sankcionira u svojoj većoj ili manjoj važnosti.

Međutim, gotovo ništa od toga ne prati aktualnu izložbu, a jedva da se može govoriti i o arhiviranju artefakata: umjesto toga – za poznavaoce sasvim očekivano – Živković je reaktualizirao svoje ranije radove, stavio ih u kontekst cjelovitog projekta i povezao ih s nekim novim radovima u intrigantni niz, koji ne predstavlja sumu niti je puki zbir, nego je cjelina s predumišljajem. Cjelina koja je sistematizirana da bi se naglasila aktualnost njegovih fragmenata, a nije strukturirana za opravdavanje minuloga rada.

Živković sebi dopušta apsolutnu slobodu izbora: iako educiran za slikara, on koristi sva ona sredstva koja, medijski, tehnološki i izražajno nisu — slika. Jedina slika, pak, koju izlaže i nije njegova, a k tome je još i znakovito — naopačke — stavljena u prostor. Jeftini štos ili prostodušni čin ili promišljena, simbolična demonstracija ili potpuno nevažni postupak? Bilo kako bilo, to je čin s kojim se ne uzurpira istina niti se prisiljava na dirigirano čitanje.”

Iz predgovora izložbe: Marijan Špoljar

Vezano

Komentari su zatvoreni.