Novi komunalni redar brinut će o odlaganju otpada u 36 naselja Svetog Petra Orehovca

Općina Sveti Petar Orehovec nedavno je zaposlila komunalnog redara, kojeg do sada nisu imali. Posla za njega bilo je i prije jer općina obuhvaća čak 36 naselja s mnogo šuma koje su u posljednje vrijeme mjesta na koje neodgovorni građani odlažu građevinski i sav drugi otpad.

– Zbog financijskih mogućnosti i vrlo niskog proračuna do sada ga nismo imali, međutim stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, otvorila se proračunska mogućnost financiranja komunalnog redara – objašnjavaju iz Općine. Redar će provoditi nadzor nad komunalnim redom na čitavom području Općine i izricat će kazne, predlagati pokretanje prekršajnog postupka te obavljati radnje u upravnom postupku prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

– Osim toga, bit će zadužen za izradu nacrta akata iz područja komunalnog gospodarstva, nadzirat će obavljanje poslova na rekonstrukciji, održavanju i drugim radovima na nerazvrstanim cestama. Njegov resor obuhvaća i prikupljanje i vođenje evidencije vezane uz razrez komunalne naknade, ali i vođenje brige o stanju objekata komunalne infrastrukture – navodi ured načelnika Općine Franje Poljaka.

Jedan od problema koji će novi komunalni redar morati rješavati je odlaganje smeća u okoliš.

– U našoj općini stanje još nije alarmantno, imamo više lokacija na koje se odbacuje otpad, ali nisu to divlja odlagališta. Do sada smo taj problem rješavali sukcesivno preko Općinskog komunalnog poduzeća d.o.o. Sveti Petar Orehovec – objašnjavaju iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Od prvog svibnja i Orehovec je obuhvaćen novim sustavom prikupljanja otpada koji su mještani, tvrde u Općini, dobro prihvatili.

– Bilo je određenih primjedbi na novi način prikupljanja i naplate otpada, ali nema otpora, svi su prihvatili novu situaciju. Informirali smo ih preko projekta “Edukacijom do smanjenja otpada” koji se provodi u suradnji sa općinama Gornja Rijeka, Breznica, Visoko i Breznički Hum, a podijelili smo letke, plakate i prikazali igrokaz u osnovnoj školi – objašnjavaju. Osim toga, održano je i nekoliko tribina u suradnji s križevačkim Komunalnim poduzećem, a predavanja se nastavljaju i dalje.(GPP)

Vezano

Komentari su zatvoreni.