Raspisan je natječaj za polaznike Lokalnog programa APR-a u Varaždinu

Akademija za politički razvoj (APR) poziva zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za sudjelovanje u Lokalnom programu APR-a „Sudjelovanje mladih i razvoj demokracije u lokalnoj zajednici“ koji će se održavati u Varaždinu od listopada do prosinca ove godine. Program je namijenjen polaznicima s područja Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. U program se mogu prijaviti kandidatkinje i kandidati zaključno do 35 godina starosti. Za sudjelovanje u programu potrebno je ispuniti prijavni obrazac te ga zajedno s životopisom dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: varazdin@apr.hr. Krajnji rok za prijavu je 24. rujna 2017. u ponoć.

Lokalni APR u Varaždinu dio je projekta „Lokalni programi APR-a“ i namijenjen je osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Prvi ciklus projekta proveden je u Splitu 2014. s polaznicima iz različitih lokalnih sredina Splitsko – dalmatinske županije, drugi u Osijeku 2015. s polaznicima iz triju slavonskih županija (Osječko – baranjska, Virovitičko – podravska i Brodsko – posavska), a treći u Zaprešiću 2016. s polaznicima iz cijele Zagrebačke županije. Projekt se provodi uz financijsku potporu Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

Lokalni program APR-a u Varaždinu okupit će do najviše 30 polaznika koji će biti odabrani temeljem javnog poziva na prijavu. Prilikom odabira vodit će se računa da među polaznicima budu prisutni predstavnici različitih sektora (udruga mladih i za mlade, stranačkih pomladaka, savjeta mladih, studentskih zborova, mladih koji su zaposleni u tijelima državne i javne uprave, medijima i poslovnom sektoru te ostalih). Također će se voditi računa i o primjerenoj spolnoj zastupljenosti među polaznicima. Glavni kriterij za odabir polaznika bit će iskazani interes za javno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Svi polaznici sudjelovat će u tri jednodnevna modula koji će se održavati subotom u Varaždinu. Predviđeni datuma održavanja modula su 7. listopada, 4. studenoga i 2. prosinca. Moduli će biti sastavljeni od predavanja i panel diskusija s temama iz područja aktivnog i demokratskog građanstva, lokalnih političkih procesa i stvaranja javnih politika u lokalnoj zajednici. Predavači i panelisti bit će priznati profesionalci i stručnjaci za aktivno i demokratsko građanstvo, lokalne političke procese i stvaranje javnih politika na lokalnoj razini.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni najkasnije do 29. rujna, dok će konačni rezultati odabira biti objavljeni na web stranicama APR-a. Polaznici su obavezni sudjelovati u sva tri modula. Organizatori snose većinu troškova sudjelovanja polaznika u modulima, izuzev prijevoza. Sami polaznici sudjeluju u troškovima triju modula iznosom od ukupno 300 kuna. Po završetku programa uspješnim polaznicima biti će uručene diplome te će imati mogućnost sudjelovanja na Godišnjoj konferenciji i drugim događajima APR-a.

Vezano

Komentari su zatvoreni.