Besplatna školska prehrana za 767 najpotrebitijih osnovaca županije

original_zgrada_zupanije_uprava_koprivnicko_krizevacka_kckzzPočetkom nove školske godine za 767 djece, koja žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, iz 18 osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, osigurana je besplatna školska prehrana za ovu školsku godinu. Rezultat je to desetomjesečnog projekta „Svi u školi, svi pri stolu“ ukupne vrijednosti 865.336,02 kuna, koji je u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Opći cilj ovog projekta je ublažiti najgore oblike dječjeg siromaštva u Koprivničko-križevačkoj županiji pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama, dok je svrha ovog projekta pored osiguravanja školske prehrane, osigurati jednako pravo na obrazovanje, unaprijediti kvalitetu života učenika te smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Vezano

Komentari su zatvoreni.