PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U NADLEŽNOSTI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

1. Predlagatelj programa potpora/davatelj potpora:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
Tel: 01/6126-000
Fax: 01/6126-038
E-mail: hzz@hzz.hr
Web: http://www.hzz.hr

2. Program državne potpore:

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – potpore za zapošljavanje i usavršavanje

3. Cilj:

Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te usavršavanje novozaposlenih radnika odnosno radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta.

4. Posljedice koje će proisteći odobrenjem programa potpora na razini:

Promjene kroz koje prolazi hrvatsko gospodarstvo rezultirale su porastom opće nezaposlenosti te je bez zaposlenja ostao veliki broj radnika koji imaju stručna znanja i vještine. Takav priliv kvalificirane radne snage na evidenciju nezaposlenih dodatno otežava položaj, odnosno mogućnost pronalaska posla osobama koje su i inače u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao što su mlade osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, starije osobe, osobe s invaliditetom i posebne skupine nezaposlenih jer poslodavci imaju šire mogućnosti izbora te izbjegavaju zapošljavanje radnika koje smatraju manje produktivnima, što zbog nedostatka radnog iskustva, što zbog percepcije da radnicima nedostaju određena znanja i vještine zbog dugotrajne nezaposlenosti, godina starosti, neiskustva i sl. U takvoj situaciji, gdje je položaj marginaliziranim skupinama na tržištu rada dodatno otežan, potrebno je subvencijama motivirati poslodavce na zapošljavanje pripadnika ciljanih skupina. Također, dio poslodavaca ima potrebe za novim zapošljavanjima, ali nemaju dovoljna sredstava da to samostalno provedu te im subvencija troška godišnje plaće za novog zaposlenika/icu to omogućava. Potpore za zapošljavanje kao mjera aktivne politike tržišta rada provode se kako bi se umanjio negativan utjecaj rastuće nezaposlenosti i marginalizacije pripadnika ciljanih skupina nezaposlenih osoba, ali i odgovorilo na rastuće potrebe poslodavaca za financijskom pomoći pri otvaranju novih radnih mjesta. Odobrenjem programa omogućit će se financiranje potpora za zapošljavanje koje Hrvatski zavod za zapošljavanje već godinama provodi s ciljem povećanja stope zaposlenosti ovih skupina nezaposlenih osoba.
Velik problem predstavlja i nedostatak znanja i vještina zaposlenih osoba na koje treba djelovati kako bi se izbjegao gubitak radnih mjesta te ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.
Iz tog razloga potrebno je dodjeljivati potpore za usavršavanje novozaposlenih osoba kojima treba dodatna obuka na konkretnom radnom mjestu kako bi usavršili svoja znanja i vještine te počeli produktivno raditi na novom radnom mjestu, kao i osoba zaposlenih kod poslodavaca koji uvode nove načine proizvodnje, više standarde i sl. kako bi se izbjegla otpuštanja radnika i njihov ulazak u dugotrajnu nezaposlenost.

5. Mjere i ciljane skupine:
5.1. Potpore za zapošljavanje:
Potpora za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

Ciljane skupine:

mlade osobe do 29 godina bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe između 15 i 24 godine starosti bez radnog staža prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

ostale nezaposlene osobe bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe romske nacionalne manjine bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe s invaliditetom bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće (bez doprinosa na plaću) za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje osoba sa stečenim radnim iskustvom

Ciljane skupine:

hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,

mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

osobe do 29 godina starosti bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe između 15 i 24 godine starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.
Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ciljane skupine:

osobe s invaliditetom bez obzira bez obzira na dob, radni staž i razinu

obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje zamjenskog radnika

Ciljane skupine:

dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: u najdužem trajanju do 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje osoba romske nacionalne manjine;

Ciljane skupine:

osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge

Ciljane skupine:

osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,

osobe s invaliditetom,

osobe starije od 50 godina života,

osobe romske nacionalne manjine,

samci koji žive s jednom ili više uzdržavanih osoba:

sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljen u evidenciju nezaposlenih

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje na dijeljenom radnom mjestu

Ciljane skupine:

osobe s invaliditetom bez obzira bez obzira na dob, kvalifikaciju, radni staž, i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu prijavljene u evidenciju nezaposlenih i koje nisu bile zaposlene redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci.

Napomena: Intenzitet troška subvencije za osobe na dijeljenom radnom mjestu uvjetuje način obračuna i uplata doprinosa na plaću (zdravstveno, zaštita na radu i zapošljavanje) na bazi pune osnovice, a ne sati rada pojedine osobe kao što se obračunavaju doprinosi iz plaće. Ako subvencija iznosi 50% godišnjeg troška rada tada poslodavac sudjeluje s 75% troška te mu je isplativije primiti jednu osobu čime je otežano zapošljavanje kroz nepuno radno vrijeme, a upravo je cilj mjere potaknuti takav oblik rada.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 75% godišnjeg troška bruto plaće osoba koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Potpora se odnosi na trošak bruto plaće za obje osobe koje se zapošljavaju uz potporu na dijeljenom radnom mjestu.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Napomena: za osobe koje nemaju staža osiguranja subvencija ne uključuje doprinose na plaću.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja

Ciljane skupine:

mlade osobe do 29 godina koje se nalaze na stručnom osposobljavanju,

mlade osobe do 29 godina koje su bile na stručnom osposobljavanju, a od završetka kojeg nije prošlo više od 6 mjeseci, prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci.

Napomena: Osobe koje su prije zapošljavanja bile uključene u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne smatraju se osobama s redovitim zaposlenjem i redovitom plaćom. Osobe za svoj rad ne dobivaju plaću i nemaju prava na ugovor o radu te ne ostvaruju prava iz radnog odnosa (plaća, naknada za bolovanje, naknada za vrijeme nezaposlenosti zbog prestanka radnog odnosa…) već samo radno iskustvo ili uvjet za polaganje stručnog ispita u zvanju za koje su završile školovanje a s ciljem ostvarivanja uvjeta za ulazak u zaposlenost i zapošljavanje.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca

Ciljane skupine:

zaposlene osobe iznad 50 godina starosti kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika,

zaposlene osobe s invaliditetom kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

Potpora za zapošljavanje poslodavaca u turizmu

Ciljane skupine:

osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanje prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe starije od 50 godina života prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

samci koji žive sa jednim ili više uzdržavanih članova prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

osobe s invaliditetom bez obzira bez obzira na dob, radni staž i razinu

obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće isključivo za novozaposlene osobe i iznose 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu. Za osobe s invaliditetom potpora iznosi 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.

Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci

5.2. Potpore za usavršavanje:

Potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba

Ciljane skupine:

novozaposlene osobe iz evidencije nezaposlenih bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju.

Potpora za usavršavanje zaposlenih osoba u uvjetima uvođenja novih tehnologija i viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca

Ciljane skupine:

zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci,

zaposlene osobe iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci.

Potpora za usavršavanje mladih novozaposlenih osoba

Ciljane skupine:

mlade novozaposlene osobe iz evidencije nezaposlenih do 25 godina sa završenom osnovnom školom i mlade osobe do 29 godina sa završenim zvanjima po programima srednjoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž.

Trajanje sufinanciranja (sve gore navedene potpore za usavršavanje): u najdužem trajanju do 6 mjeseci.

Visina potpore za usavršavanje (sve gore navedene potpore za usavršavanje):
Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
(a) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
(b) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
(c) troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
(d) troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

6. Pravni temelj potpora za zapošljavanje i usavršavanje:

Zakon o državnim potporama (NN 47/2014)
Uredba Komisije (EU) br. 651/2014
Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2014. – 2016. (NN 130/13)
Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. – 2017. godine usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 17. prosinca 2014. (Zaključak, Klasa: 022-03/14-07/490, Urbroj: 50301-04/12-14-3)
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/2008, 94/2009, 121/2010, 25/2012, 118/2012, 153/2013)

7. Područje primjene:

Ovaj Program potpora primjenjuje se na kategorije potpora sukladno članku 1., stavku 1., točci (e) potpore za usavršavanje te točci (f) potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Člankom 2., stavkom 3. definirano je da „radnik s invaliditetom“ znači svaka osoba:
(a) koja je u skladu s nacionalnim pravom priznata kao radnik s invaliditetom; ili
(b) koja ima dugoročno fizičko, mentalno intelektualno ili osjetilno oštećenje koje u međudjelovanju s raznim zaprekama može umanjiti puno i učinkovito sudjelovanje te osobe u radnom okruženju, ravnopravno s ostalim radnicima;

Člankom 2., stavkom 4. definirano je da „radnik u nepovoljnom položaju“ znači svaka osoba:

koja nije bila zaposlena s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci; ili

koja je u dobi između 15 i 24 godine; ili

koja nije dovršila srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja 3) ili koja je dovršila redovno obrazovanje prije manje od dvije godine, a još nije bila prvi put zaposlena s redovnom plaćom; ili

koja je starija od 50 godina; ili

koja živi kao odrasli samac s jednom ili više uzdržavanih osoba; ili

koja radi u sektoru ili struci u državi članici u kojima je neravnoteža između spolova najmanje 25 % viša od prosječne neravnoteže između spolova u svim gospodarskim sektorima u toj državi članici, a pripada tom premalo zastupljenom spolu; ili

koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;

U skladu s tim definirane su ciljane skupine za primjenu ovog Programa:

Definicije iz čl.2., stavaka 3. i 4. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 Ciljane skupine za potpore za zapošljavanje
Definicije iz čl.2., stavka 3.

(a) osoba koja je u skladu s nacionalnim pravom priznata kao radnik s invaliditetom;

osobe s invaliditetom bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe s invaliditetom bez obzira bez obzira na dob, radni staž i razinu

obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

osobe s invaliditetom, sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljene u evidenciju nezaposlenih

osobe s invaliditetom bez obzira bez obzira na dob, kvalifikaciju, radni staž, i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

zaposlene osobe s invaliditetom kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 12 mjeseci na neodređeno

(b) osoba koja ima dugoročno fizičko, mentalno intelektualno ili osjetilno oštećenje koje u međudjelovanju s raznim zaprekama može umanjiti puno i učinkovito sudjelovanje te osobe u radnom okruženju, ravnopravno s ostalim radnicima;

Definicije iz čl.2., stavka 4.

(a) osoba koja nije bila zaposlena s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci

mlade osobe do 29 godina bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

ostale nezaposlene osobe bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i koji nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,

mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci, sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljen u evidenciju nezaposlenih,

mlade osobe do 29 godina koje se nalaze na stručnom osposobljavanju,

mlade osobe do 29 godina koje su bile na stručnom osposobljavanju, a od završetka kojeg nije prošlo više od 6 mjeseci, prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci.

(b) osoba koja je u dobi između 15 i 24 godine;

osobe između 15 i 24 godine starosti bez radnog staža prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe između 15 i 24 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

(c) osoba koja nije dovršila srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja 3) ili koja je dovršila redovno obrazovanje prije manje od dvije godine, a još nije bila prvi put zaposlena s redovnom plaćom;

osobe do 29 godina starosti bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanje prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

(d) osoba koja je starija od 50 godina

osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe starije od 50 godina života, sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

zaposlene osobe iznad 50 godina starosti kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 5 godina na neodređeno.

(e) osoba koja živi kao odrasli samac s jednom ili više uzdržavanih osoba;

samci koji žive s jednom ili više uzdržavanih osoba sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

samci koji žive sa jednim ili više uzdržavanih članova prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

(f) osoba koja radi u sektoru ili struci u državi članici u kojima je neravnoteža između spolova najmanje 25 % viša od prosječne neravnoteže između spolova u svim gospodarskim sektorima u toj državi članici, a pripada tom premalo zastupljenom spolu;
(g) osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;

osobe romske nacionalne manjine bez radnog staža, prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

osobe romske nacionalne manjine, sa zvanjima/zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzir na radni staž, prijavljen u evidenciju nezaposlenih

Dio programa koji se odnosi na potpore za usavršavanje primjenjuje se na usavršavanje radnika u skladu s Poglavljem I. te člankom 31. Uredbe Komisije (EU-a) br. 651/2014.

8. Trajanje programa potpore:

Od 21.01.2016. do 31.12.2016.

9. Intenzitet i opravdani troškovi potpore za zapošljavanje sadržanih u Prijedlogu Programa:

Intenzitet potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće sukladno članku 32. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 ne smije iznositi više od 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja te 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca, a 30% za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu.

Intenzitet potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom u obliku subvencija za plaće iznosi 75% sukladno čl. 33. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 i odnosi se na sve poslodavce.
Opravdani troškovi su troškovi bruto plaće radnika tj. plaće prije svih odbitaka i poreza, za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. Intenzitet potpore, odnosno subvencije izračunava se prema iznosima predviđene mjesečne bruto plaće radnika u najdužem trajanju od 12 mjeseci (godišnja plaća).
Izračun iznosa subvencije za plaće temelji se na osnovici za minimalnu plaću uvećanu za određeni postotak prema razini obrazovanja ciljanih skupina i status poslodavca.
Izračun subvencije temeljen je na trajanju zapošljavanja od 12 mjeseci te je toliko i trajanje ugovorne obveze, osim u potpori za zapošljavanje zamjenskog radnika u kojoj je trajanje ugovorne
obveze, kraće od 12 mjeseci pa su obveze Zavoda i poslodavaca određene sukladno trajanju
subvencije.

Subvencije za zapošljavanje u obliku subvencija za plaće odnose se isključivo na novozaposlene radnike, bez obzira na to odnose li se na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada ili osobe s invaliditetom.
Intenzitet potpore za usavršavanje, sukladno članku 31. Uredba Komisije (EU-a) br. 651/2014 ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 % prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

(a) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
(b) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
(c) troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
(d) troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

10. Korisnici državne potpore:

Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz evidencije i zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnog mjesta, mogu se dodijeliti poduzećima/poslovnim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnosti. Poduzetnici se razvrstavaju prema članku 2. Priloga I. Uredbe, a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:
Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i koji imaju godišnji promet ne viši od 50 milijuna eura, i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura.
Malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna eura.
Mikro poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna eura.
Veliko poduzeće je ono poduzeće koje ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe odnosno ne spada u gore navedene kategorije tj. mikro, mala i srednja poduzeća. Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poslodavca u velike poslodavce spadaju i: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje/usavršavanje smatra se, sukladno članku 1. Priloga I. Uredbe poduzeće, odnosno, svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik.

11. Sektori (djelatnost) korisnika:

Ovaj Prijedlog programa potpore primjenjuje na sve sektore gospodarstva, osim sektora navedenih u stavcima 3., 4. i 5., članka 1. Uredba Komisije (EU-a) br. 651/2014 te sukladno stavku 4. članka c) isključuju dodjelu potpore poslodavcima u poteškoćama.
Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 utvrđeno je kako se smatra da je poduzetnik u teškoćama onaj poduzetnik kod kojeg je nastupila najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka.

To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji prelazi polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe “društvo s ograničenom odgovornošću“ odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU, a “vlasnički kapital“ obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;

U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snose neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe “društvo u kojem najmanje nekoliko članova imaju snosi neograničenu odgovornost za dug društva“ odnosi se posebno na vrste društava navedene u Prilogu II Direktivi 2013/34/EU;

Ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a nije još nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje a još je podložan planu restrukturiranja;

slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1.0.

12. Instrumenti i izvori financiranja državnih potpora:

Instrumenti državne potpore: subvencija.

Državne potpore za zapošljavanje horizontalne su državne potpore dostupne svim poduzetnicima pod jednakim uvjetima i kriterijima.

Izvori financiranja: Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstva Europskog socijalnog fonda (operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 i Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (prioriteti 1, 2 i 5).

Izvori financiranja državnih potpora u 2016. godini:

13. Pragovi potpore:

U skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU-a) br. 651/2014, točkama (n), (o) i (p) Uredba se ne primjenjuje na potpore iz ovog programa koje premašuju sljedeće pragove:

potpore za usavršavanje: 2 milijuna eura po projektu usavršavanja;

potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju: 5 milijuna eura po poduzetniku po godini;

potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće: 10 milijuna eura po poduzetniku po godini;

14. Učinak poticaja

Potpora za zapošljavanje može se, sukladno članku 32. stavku 3. Uredba Komisije (EU-a) br. 651/2014 dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci, kao rezultat izračuna kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci, utvrđenim na dan podnošenja zahtjeva.
Potpora za zapošljavanje se može odobriti poslodavcu koji ima zaposleno najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Razlika u upražnjenim radnim mjestima treba biti rezultat dobrovoljnog prekida zaposlenja, nesposobnosti za rad, umirovljenja, dobrovoljnog skraćivanja radnog vremena ili zakonskog prekida zaposlenja zbog povrede radne obveze, a ne rezultat viška radnika.
Potpore za usavršavanje mogu se dodijeliti sukladno preambuli (53) te čl. 31. s ciljem povećanja broja kvalificiranih radnika, ali isključuju usavršavanja koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
Potpore iz ovog programa dodjeljuju se na temelju zahtjeva poslodavca te podrazumijevaju da zapošljavanje ili usavršavanje uz potporu ne može biti realizirano prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore te se odnose isključivo na zapošljavanje odnosno usavršavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina za pojedinu mjeru.

15. Zbrajanje različitih vrsta državnih potpora:

Sukladno članku 8. Uredbe Komisije (EU-a) br. 651/2014 potpore za zapošljavanje mogu se zbrajati s bilo kojom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi te s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju spomenute Uredbe.
Potpora u korist radnika s invaliditetom, kako je utvrđeno u čl. 33., može se zbrajati s ostalim potporama izuzetima temeljem ove Uredbe u odnosu na iste prihvatljive troškove koji premašuju najviši primjenjivi prag na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da to zbrajanje ne dovede do intenziteta potpore koji premašuje 100% mjerodavnih troškova u svakom razdoblju tijekom kojeg su dotični radnici zaposleni.
Nadzor i kontrola dosljedne primjene kriterija i uvjeta dodijeljenih državnih potpora osigurana je na način da će davatelj državne potpore voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora, a pri zaprimanju svakog pojedinog zahtjeva za dodjelu potpore u okviru ovog programa davatelj će tražiti pisanu izjavu podnositelja o potporama koje su mu dodijeljen do tog trenutka.

16. Objavljivanje i informacije

Program potpora tj. svi uvjeti i kriteriji za dodjelu i kontrolu potpora za zapošljavanje i usavršavanje, kao i ostalih mjera u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, javno su objavljeni na web stranici http://www.hzz.hr pod „Mjere za poticanje zapošljavanja“.

17. Praćenje i izvještavanje

Dokumentacija vezana uz dodjele potpora čuva se i pohranjuje kod davatelja potpora u razdoblju od 10 godina. Sukladno čl. 12. Uredbe Komisije (EU-a) br. 651/2014 ista će se pohranjivati i čuvati u razdoblju od 10 godina od dodjele zadnje potpore iz ovog programa.
Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao davatelj državne potpore sukladno čl. 14. Zakona o državnim potporama vodi evidenciju o dodijeljnim državnim potporama iz svoje nadležnosti.
Izvještavanje o dodijeljenim državnim potporama, a što uključuje i potpore obuhvaćene ovim programom, propisano je Zakonom o državnim potporama (NN 47/14).
Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno čl. 14., stavku 2. Zakona o državnim potporama Ministarstvu financija obvezuje se elektronskim putem godišnje dostavljati podatke o dodijeljenim državnim potporama u okviru ovog programa, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Također, sukladno čl. 14., stavku 3. biti će dostavljena i analiza učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora dodijeljenih u prethodnoj godini najkasnije do 30. travnja tekuće godine.
Podaci o dodijeljenim potporama odnosno analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora biti će dostavljena i izvan gore spomenutih rokova po potrebi i na zahtjev Ministarstva financija.

Izvor: http://www.hzz.hr

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.