Uspjeh akcije “Mobilno reciklažno dvorište u vašem susjedstvu”

Mobilno reciklažno dvorište u vašem susjedstvu''

U akciji “Mobilno reciklažno dvorište u vašem susjedstvu” koja je provedena na užem području grada Križevaca od 14. rujna do 3. listopada, prikupljeno je 2810kg raznog problematičnog i korisnog otpada iz kućanstva.

Da su građani prihvatili ovu akciju govore i podaci u kojima se uz elektronički otpad, kojeg se i najviše sakupilo ( 1555kg), skupila se i znatna količina problematičnog otpada kao što su akumulatori i baterije, filteri od ulja, staro motorno ulje, fluo cijevi i žarulje, herbicidi i pesticidi , a među spomenutim otpadom svakako prednjače boje i lakovi kojih je skupljeno čak 160kg.

Građani su također prepoznali i važnost odvajanja odjeće, tako da je skupljeno 830kg raznog tekstila i odjeće.

Iz Komunalnog poduzeća Križevci ističu zadovoljstvo interesom građana za ovu akciju, te se nadaju da će se taj trend nastaviti i na 20 lokacija u okolnim naseljima u kojima akcija kreće 12. listopada i čiji se raspored može pronaći na internetskim stranicama Komunalnog poduzeća.
  

Vezano

Komentari su zatvoreni.