Posao bez radnog odnosa za 15 volontera-vježbenika

KRIŽEVCI – Iako su sistematizacijom u križevačkoj gradskoj upravi predviđena 32 radna mjesta, a tri su nepopunjena, prema planu prijema ove će se godine uposliti samo jedan namještenik, i to koji je duže vrijeme bio na ugovorima o radu na određeno vrijeme na poslovima portira. Kako su iza istog ulaza i neke službe državne uprave, Grad će izdvajati samo polovicu njegove plaće, a drugu će plaćati državni proračun. No ipak, križevačka uprava će se povećati za priličan broj zaposlenika i to mladih s diplomama, koji će raditi bez zasnivanja radnog odnosa. Sudjelovanje u programu njihovog stručnog osposobljavanja tako se nastavlja treću godinu, a planom je predviđeno zapošljavanje 15 volontera-vježbenika, magistara struke i prvostupnika.

Vezano

Komentari su zatvoreni.