LAG Prigorje radi na lokalnoj razvojnoj strategiji

U utorak 8. siječnja 2013. u Velikoj vijećnici Grada Križevaca održana je 2. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe (LAG) Prigorje, koji okuplja predstavnike jedinica lokalne uprave i samouprave sa zadatkom oblikovanja prijedloga i priprema projekata koji će se prijaviti na natječaje EU, s ciljem poboljšavanja i unapređenja kapaciteta ruralnih područja Prigorja prema održivom razvoju. Na sjednici je donijeta Odluka o visini članarine za osnivače LAG-a, plan rada i financijski plan LAG-a za ovu godinu, a dogovoren je i model obavljanja stručnih poslova LAG-a, te su koordinirane aktivnosti oko izrade zajedničke Lokalne razvojne strategije, važnog strateško-planskog dokumenta potrebnog za traženje sredstava programa IPARD i LEADER.

LAG će ove godine dovršiti nacrt strategije, čiji je nositelj izrade Križevački poduzetnički centar, koji će nakon toga razmotriti radne skupine Upravnog odbora LAG-a te na kraju i sam Upravni odbor LAG-a Prigorje. Time će se osigurati preduvjeti za akreditaciju LAG-a Prigorje pri Ministarstvu poljoprivrede kao preduvjeta za prijavu LAG-a Prigorje na natječaj za mjeru 202. programa IPARD kao jednog od glavnih izvora financiranja LAG-ova.
LEADER je program kojim se potiče lokalna zajednica na proaktivno djelovanje svih dionika – uprava, udruge, poslovni subjekti, građani (javni, privatni i civilni sektor). Cilj je LEADER-a povećati zainteresiranost lokalnog stanovništva za cjeloživotno učenje, razvitak suradnje i partnerstava u zajednici te za proaktivni socijalni i gospodarski život.

Kako bi ova udruga uspjela ostvariti ciljeve potrebno je aktivno uključiti što veći broj pravnih i fizičkih osoba, vizionara koji će svojim projektnim idejama i planovima razvijati područje LAG-a. Prvi korak ka uspješnom radu je informiranje stanovnika područja o ciljevima i djelatnostima LAG-a, mogućnostima koje on nudi te programima IPARD i LEADER.
Informiranje žitelja odvijat će se putem radionica, brošura, web stranica LAG-a Prigorje, osnivača te Koprivničko-križevačke županije, na web stranicama KPC-a, u javnim nastupima načelnika i gradonačelnika, te  na ostale načine u skladu s financijskim mogućnostima.

Sjednici su prisustvovali predsjednik LAG-a Prigorje Filip Ćurko – zamjenik gradonačelnika Grada Sveti Ivan Zelina, dopredsjednici Dejan Jaić – zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca i Dragutin Guzalić – zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca, ukupno 19 članova Upravnog odbora iz 9 jedinica lokalne samouprave LAG-a, direktor Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Tomislav Katanović, te od načelnika pripadajućih općina LAG-a Prigorje Vlado Bakšaj, načelnik općine Sokolovac. Na kraju sjednice predstavljena su i idejna rješenja znaka LAG-a Prigorje, te odabrano jedno koje će udruga službeno koristiti na svojim obrascima i dokumentima, kao i na web stranici LAG-a koja je u izradi.

Vezano

Komentari su zatvoreni.