U ožujku Mala sportska škola kreće u 20 općina

KOPRIVNICA – Više od 12 godina projekt Male sportske škole provodi se u Koprivnici, a od nedavno kao pilot projekt i u Novigradu Podravskom, Kalinovcu, Goli i Kalniku. Nosioci projekata u manjim sredinama su Koprivničko-križevačka županija, Županijska Zajednica športova i same općine. Predstavnici 20 jedinica lokalne samouprave, zainteresirani za provođenje projekta u svojim sredinama, održali su sastanak s predstavnicima Koprivničko-križevačke županije. Prema planu, svaka od općina bi za godišnje troškove Male sportske škole trebala osigurati 10 tisuća kuna dok se ostatak raspoređuje na sudionike i nosioce programa, rekao je zamjenik župana Ivan Pal.
– Krećemo od početka ožujka. Dakle, u 20 naših općina i gradu Đurđevcu, pa i u Križevcima, ali tamo je jedan malo drugačiji model, krećemo provoditi Malu sportsku školu. Po meni, broj od 21 jedinice lokalne samouprave koja se uključila u projekt, je fantastičan, kazao je Pal.

Na sastanku u sjedištu Koprivničko-križevačke županije o organizaciji i stručnom aspektu Male sportske škole govorila je Marina Tomac Rojčević, koja je na čelu ovog projekta od samog početka. Opravdanost pokretanja Male sportske škole za predškolski uzrast u manjim sredinama nije samo podizanje kvalitete života već i konstantna edukacija o nužnosti zdravog načina života i vrijednosti oraganiziranog bavljenja sportskim aktivnostima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.