Koncert ansambla Musica Antiqua za kraj Glazbenog ciklusa

Mladi ansambl Musica Antiqua održao je koncert u Križevcima u ponedjeljak, 14. studenog 2011., u sklopu Glazbenog ciklusa Matice Hrvatske. Ovaj je ansambl osnovan prošle godine na inicijativu profesorice Zlate Životić, inače umjetničke voditeljice Glazbenog ciklusa, a osim nje kao čembalistice, čine ga još i violinistice Ivana Žvan i Dunja Kobas te violončelistica Lea Sušanj. Navedene glazbenice su ansambl osnovale sa željom da, uz svoja primarna zaposlenja, njeguju komornu baroknu glazbu.

Barokna glazba za komorne ansamble ovakvog sastava inače ima vrlo bogatu literaturu, koja u Hrvatskoj očito još nije prepoznata, s obzirom da nema mnogo za nju specijaliziranih ansambala. Program koncerta su tako sačinjavala djela skladatelja iz 17-og i  18-og stoljeća, mahom sonate. No, čak se i u odabiru sonata pazilo na raznovrsnost pa je izvedena po jedna sonata da chiesa (crkvena sonata), sonata da camera (svjetovna sonata), solo sonata za violinu i triosonata, čime su predstavljene sve najvažnije komorne barokne vrste.

Osim sonata Corellija, Tessarinija i Pepuscha, izvedeno je i programno djelo Fechtschule, odnosno Škola mačevanja Johanna Heinricha Schmelzera koja u tipičnoj baroknoj maniri glazbom predočava borbu dvojice mačevaoca. Stilski je najviše odudarala Simfonija za dvije violine i continuo Amanda Ivančića, s obzirom da je riječ već o pravom pretklasičnom djelu. Slučaj Amanda Ivančića, inače, dokazuje da međunarodni sporovi ne moraju nužno biti vezani uz pogranična pitanja, s obzirom da se radi o skladatelju kojeg jednako svojataju i Slovenci i Hrvati.

Ansambl Musica Antiqua svojim je nastupom pokazao bogat potencijal, premda, naravno, ima još dovoljno prostora za rad i unapređivanje. Primjetna prednost ansambla je to što se njegove članice i izvan ovog sastava bave baroknom glazbom za koju, očigledno, gaje veliku ljubav.

Vezano

Komentari su zatvoreni.