Grad Križevci partner na EU projektu ‘DESONE’

U srijedu 19.10.2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Križevaca s početkom u 11 sati se održava početna konferencija projekta “DESONE” iz programa prekogranične suradnje IPA Mađarska-Hrvatska. Cilj projekta je izraditi regionalne programe i planove za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji. Glavni korisnik projekta je mađarska neprofitna organizacija Dél-Dunántúli Terület-és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft, dok je Grad Križevci projektni partner. Ukupna vrijednost projekta je 97.561,04 EUR, od čega proračun Grada Križevaca u projektu iznosi 39.550,00 EUR, a od strane Europske unije je sufinanciran s 85% iznosa.
– Na konferenciji će predstavnici hrvatskog i mađarskog partnera u projektu predstaviti planirane aktivnosti i očekivane rezultate projekta, istaknula je Marija Podolski, koordinatorica projekta ispred Grada Križevaca.

 

Suradnja između gradova Križevci i Barcs razvila se prvenstveno zbog njihove geografske blizine te sličnih demografskih, socijalnih i ekonomskih obilježja. Grad Barcs ima nešto više od 12.000 stanovnika i nalazi se u južnom djelu županije Somogy, u centru Nacionalnog parka Dunav-Drava. Jedan je od značajnijih gradova u toj županiji te je poveznica između Republike Mađarske i Republike Hrvatske. Grad se infrastrukturno razvio 1960-ih godina, a nakon 1990-ih nešto brže se razvijala i industrija. Ipak, kao i u Križevcima, značajan dio gospodarstva čini poljoprivreda, prije svega stočarstvo.

Kroz projekt de se provesti brojne aktivnosti s ciljem daljnjeg poboljšanja socijalne i ekonomske situacije u oba grada: Svaki projektni partner de izraditi dokument o trenutnoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji na svom području, koji de definirati trenutno stanje, prikazati statističke podatke, indikatore razvoja, postojede probleme i potrebe stanovništva. Nakon što se utvrde sličnosti i različitosti u problemima i potrebama stanovništva oba Grada, pristupit de se izradi zajedničkog plana rada i rješavanju definiranih problema. U izradu zajedničke strategije kroz dva okrugla stola uključit de se i predstavnici civilnog društva, nacionalnih manjina i udruga, koji de imati priliku izraziti svoje mišljenje i potrebe skupine koju predstavljaju te sudjelovati u izradi opisa zadatka strategije zajedničkog socijalnog i ekonomskog razvoja.

Glavni rezultat projekta bit de zajednička strategija socijalnog i ekonomskog razvoja gradova Križevci i Barcs, koja de predstavljati krovni dokument za dugoročno rješavanje društvenih, socijalnih i ekonomskih pitanja. Kao završni dio projekta, planirana je i implementacija studije, kroz koju de Grad Križevci udrugama sa svog područja, kao i drugim članovima civilnog društva pomodi da se uključe u prekograničnu suradnju, razvijaju svoju djelatnost, pronalaze nove partnere i projekte s ciljem poboljšanja socijalne i ekonomske situacije na cijelom području županije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.