Načelnici i gradonačelnici o zakonu o legalizaciji

KOPRIVNICA – Što su dužnosti jedinica lokalnih samouprava po pitanju provođenja Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata bila je tema o kojoj su raspravljali podravsko-prigorski načelnici i gradonačelnici na kolegiju koji je sazvao župan Darko Koren. Zakon je stupio na snagu u kolovozu, no još uvijek nije najjasnije što moraju i na koji način raditi gradovi i općine. Prije svega, trebali bi izraditi popis nelegalno izgrađenih objekata. No to baš nije jednostavno jer zakonski ne postoji mogućnost da se obilazi objekte i ulazi u njih. Ni prometni redar, na primjer, nema ovlasti legitimirati osobe, rekao je gradonačelnik Križevaca Branko Hrg.
– Kako ćemo mi onda ulaziti ljudima u dvorište? Na koji bi način trebali evidentirati bespravne objekte, upitao je Hrg.

Iako Zakon imamo, a za sada se još uvijek ne zna kako ga provesti do kraja, postoji jedan od načina na koji se može sastaviti popis nelegalno izgrađenih zgrada, rekao je županijski pročelnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dražen Kozjak.
– Svaka jedinica lokalne samouprave bi mogla ili morala objaviti najmanje jedanput mjesečno javni poziv na svojoj internetskoj stranici ili na uobičajen način vlasnicima nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, objasnio je Kozjak.

Zakon omoguća legalizaciju objekata koji nisu usklađeni s prostornim planom općina i gradova, uz neka ograničenja. Zahtjev za legaliziranje objekata podnosi se najkasnije do 31. prosinca, a nakon toga to više neće biti moguće. Članovi županovog kolegija jednoglasno su zaključili da će zakonodavcu uputiti prijedlog za pojašnjenje mjera koje se moraju provesti. Između ostalog, traže da se im se razjasni je li smisao Zakona da se legaliziraju bespravni objekti pravnih i fizičkih osoba koje to žele, ili se zakon odnosi i na one koji ne podnesu zahtjev jer podsjetili su na kraju još jednom, trenutno ne postoje mehanizmi da se popišu svi nelegalni objekti na određenom području.

Vezano

Komentari su zatvoreni.