Financijski prihod omogućio Mlinaru u 2006. dobit od 3,9 milijuna kuna

Tijekom prošle godine je došlo i do smanjenja ukupnih rashoda sa 215,1 milijun na 206,2 milijuna kuna
Križevačka mlinarsko-pekarsko-trgovačka tvrtka Mlinar d.d. ostvarila je u 2006. godini dobit od 3,9 milijuna kuna, što je znatno bolji poslovni rezulat od onog iz 2005. kada je ostvaren gubitak od 8,2 milijuna. Tijekom 2006. godine došlo je i do porasta ukupnih prihoda tvrtke s 239,4 milijuna kuna u 2005. na 246,4 milijuna kuna u prošloj godini. Tijekom prošle godine došlo je i do smanjenja ukupnih rashoda sa 215,1 milijun na 206,2 milijuna kuna, a najviše po osnovi materijalnih troškova i troškova prodane robe gdje su rashodi smanjeni za 10 milijuna kuna.

U križevačkoj tvrtki pojašnjavaju da su prihodi od poslovnih aktivnosti manji od planiranih, ali je došlo do porasta financijskih prihoda s osnove revalorizacije vrijednosti financijske imovine na tržišnu vrijednost budući da je Uprava donijela odluku da se te dionice smatraju kratkotrajnom financijskom imovinom rasploživom za prodaju. Naime, Mlinara je preuzeo zagrebački Žitnjak d.d., a odluka o povećanju temeljnog kapitala donesena je na izvanrednoj skupštini društva u prosincu prošle godine. Izvršena je emisija dionica serije B, i to 60.000 dionica nominalne vrijednosti 660 kuna.

Temeljni kapital tvrtke od 117,763.600 kuna podijeljen je na 195.409 dionica, A emisije, nominalne vrijednosti 400 kuna po dionici te 60.000 dionica B emisije nominalne vrijednosti 600 kuna. Nakon preuzimanja, tvrtka ima ukupno 846 dioničara od kojih je najveći Žitnjak d.d. sa 23,49% udjela. Žitnjak i Mlinar inače imaju višegodišnju suradnju, a 2003. Mlinar je preuzeo Žitnjak.

Vezano

Komentari su zatvoreni.