Poziv autorima iz Županije na izložbu umjetničke fotografije


Zajednica tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije do 14. svibnja u 20 sati zaprima prijave za sudjelovanje na 3. županijskoj izložbi umjetničke fotografije. Nema zadane teme, a svaki sudionik ima pravo prijaviti najviše po 3 crno-bijele i 3 fotografije u boji, snimljene u razdoblju od 2005. do ovih dana. Izložba radova će se održati u Gradskoj galeriji Križevci 14. lipnja 2007. a izbor izloženih i nagrađenih utvrditi će tročlano povjerenstvo.

Zadani format fotografija ili podloga za manje fotografije je 30×40 cm, a na poleđini mora biti navedeno ime i prezime autora, adresa, telefon, e-mail, te naziv rada i eventualna pripadnost klubu. Kolekcija se tretira kao jedna fotografija. Svaki autor može prijaviti samo jednu kolekciju. Ostale informacije o sudjelovanju i izložbi mogu se dobiti na adresi Zajednice: Križevci, Trg J. J. Strossmayera 5, p.p. 9 ili na 048 682 991.

Vezano

Komentari su zatvoreni.