Za vodovod u kuću 1000 eura

VecernjiList.gifVODOVOD Neiskorišten potkalnički magistralni cjevovod
SVETI PETAR OREHOVEC – Gradnja magistralnih cjevovoda ne rješava opskrbu pitkom vodom u selima i naseljima ako im se ne uredi sekundarna mreža i time kućanstvima olakša priključak na vodovod. Na to upozorava slučaj s općinom Sveti Petar Orehovec.

– Siromašna općina bez značajnijih vlastitih prihoda ne može financirati sekundarnu mrežu, zbog čega je i uvedena naknada. Ona bi možda mogla biti i niža kad bismo dobili veću potporu iz državnog proračuna i fondova – objašnjava Dragutin Matus, načelnik Svetog Petra Orehovca. Na 22,5 kilometra magistralnog vodovoda s odvojcima do Svetog Petra Orehovca i Gornje Rijeke, u čiju su gradnju uloženi milijuni kuna, zasad je priključeno samo nekoliko obiteljskih gospodarstava. Uskoro bi se na vodovod trebala priključiti matična osnovna škola u Svetom Petru Orehovcu oko koje treba izgraditi i hidrantsku mrežu za protupožarnu zaštitu.

Škola je riješila opskrbu pitkom vodom postavljanjem automata u matičnoj i područnim školama koje imaju bunare, ali najčešće onečišćene otpadnim vodama. Najgore je stanje u Gregurovcu i Fodrovcu zbog brojnih tovilišta stoke u okolici, napominje Stjepan Lučki, ravnatelj matične škole. U Fodrovcu nije pomoglo ni kopanje dvaju bunara uz novu područnu školu, pa je učenicima izričito zabranjeno piti vodu iz slavina.

Vezano

Komentari su zatvoreni.