Županija daje do 1000 eura za medicinski pomognutu oplodnju

Koprivničko-križevačka županija sufinancira 50 posto ukupnih troškova postupka medicinski pomognute oplodnje, a najviše do 1.000 eura za najviše dva pokušaja tijekom kalendarske godine, neovisno o ishodu postupka, odlika je to koju je donijela Županijska skupština na sjednici 19. rujna. Od danas je Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje  na snazi i na pomoć imaju pravo punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u izvanbračnoj zajednici te punoljetna, poslovno sposobna žena koja ne živi u braku, izvanbračnoj zajednici ili istospolnoj zajednici, a čije je dosadašnje liječenje neplodnosti ostalo bezuspješno ili bezizgledno te koja je, s obzirom na životnu dob i opće zdravstveno stanje, sposobna za roditeljsku skrb o djetetu.

Pod troškovima medicinski pomognute oplodnje smatraju se troškovi usluga medicinski pomognute oplodnje sprema cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove, troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezanih uz postupak medicinski pomognute oplodnje te troškovi propisanih lijekova. Da bi ostvario pomoć, podnositelj zahtjeva mora imati neprekidno prijavljeno prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, a bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva te da je postupak proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Sufinanciranje se odobrava temeljem podnesenog zahtjeva (Zahtjev_-_MPO_MB_2.docx) uz koji treba priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva te osobe s kojom je u braku/izvanbračnoj zajednici,
  • dokumentaciju (po vlastitom izboru) iz koje je vidljiva uključenost u postupak medicinske pomognute oplodnje,
  • račune ovlaštene zdravstvene ustanove, liječnika specijaliste ginekologije odnosno ljekarne,
  • potpisanu izjavu 1 (Izjava_1.docx) o istinitosti podataka navedenih u zahtjevu i priloženim dokazima; da se postupak ne financira sredstvima HZZO; da se troškovi za koje se traži financiranje od strane Županije ne financiraju iz drugih javnih izvora; prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti
  • potpisanu izjavu 2 (Izjava_2.docx) o postojanju izvanbračne zajednice (prilažu samo podnositelji zahtjeva koji žive u izvanbračnoj zajednici)
  • potpisanu izjavu 3 (Izjava_3.docx) o nepostojanju bračne, izvanbračne ili istospolne zajednice (prilažu samo podnositeljice zahtjeva koje ne žive u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici)

Odlukom je predviđeno da se sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje može ostvariti za postupke koji su započeti nakon 28. rujna 2023. godine, što znači da se računi izdani prije spomenutog datuma neće moći uvažiti. Zahtjev i popratna dokumentacija dostavljaju se e-mailom na: pisarnica@kckzz.hr.

Zahtjev zaprimaju i obrađuju službenici Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti od kojih zainteresirani građani i podnositelji zahtjeva mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja telefonom i to za područje grada Križevaca i okolnih općina na broj: 048/658-227

Vezano

Komentari su zatvoreni.