Naplata parkiranja na dnevnom redu Gradskog vijeća

Gradski vijećnici će na 7. sjednici Gradskog vijeća u utorak 29. ožujka raspravljati o novoj Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada. Donošenje nove odluke predložio je gradonačelnik, a njenim stupanjem na snagu prestala bi važiti dosadašnja Odluka koja je donesena prije 12 godina. Za razliku od dosadašnje, u novoj nema dijela koji se odnosi na premještanje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila pa novi organizator parkiranja neće imati obavezu osigurati specijalizirano vozilo tzv. pauk ili uređaje za blokadu kotača.

Odlukom se ne definiraju podaci nužni za izradu dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije, ali se definiraju ulice i trgovi na kojima se nalazi javna parkirališna površina. No naplate parkiranja u Križevcima neće biti tako skoro jer, kako se navodi u obrazloženju Upravnog odjela za opće i pravne poslove, svakom postupku davanja koncesije prethodi Analiza davanja koncesije koja bi tek trebala predložiti optimalan model koncesije za parkiranje na javnim površinama. Nakon toga slijedi donošenje Odluke o namjeri davanja koncesije, raspisivanje javnog poziva i odabir koncesionara. Uz sve zakonom predviđene rokove za žalbe, parkiranje će u Križevcima biti besplatno još mjesecima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.