Donosimo popis najvećih poreznih dužnika s područja Križevaca

foto: Pixabay

Porezna uprava ažurirala je listu dužnika, a zadnjeg dana listopada objavila je popise koji su udovoljili kriterije za objavu. Prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16) obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 100.000,00 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 300.000,00 kuna za pravne osobe
3. veći od iznosa 15.000,00 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).

Tako je Porezna uprava na razini Republike Hrvatske objavila, kao i prethodnih godina, popis dospjelih i neplaćenih dugova pravnih i fizičkih osoba, a navedeni podaci obrađen zaključno s 31. listopada, a potom i objavljeni tijekom studenog.

Što se tiče naše županije, kada su u pitanju pravne osobe, ukupno su 24 tvrtke našle svoje mjesto na listi dužnika. Od tog broja, šest ih je iz grada Križevaca, dok je po jedna tvrtka iz Kloštra Vojakovačkog, Velikog Ravna, Svetog Ivana Žabna, Lemeša, Cepidlaka i Vukšineca Riječkog. Od njih je najveći dužnik Vladeks promet d.o.o., koji je na dan 31. listopada ove godine imao ukupan porezni dug od 5.201.316,50 kuna, što je drugi najviši dug u županiji među pravnim osobama.

Kompletan popis dužnika među pravnim osobama možete pronaći OVDJE.

Objavljen je i popis od 112 poreznih dužnika u kategoriji fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost, a županijsku listu predvodi Davor Lukačić iz Kloštra Vojakovačkog, koji duguje čak 16.142.658,93 kuna. Što se tiče fizičkih osoba s područja Križevaca, Ivica Vukonić s dugom od 2.093.162,42 kuna drži visoko treće mjesto, dok je na četvrtoj poziciji županijskih poreznih dužnika Goran Delić s dugom od 1.142.030,33 kuna.

Kompletan popis dužnika među fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost možete pronaći OVDJE.

Za kraj nam je ostala kategorija građana koji nisu platili svoj porez, a tu je čak 1751 osoba s područja naše županije. Cijeli popis dostupan je na OVOJ poveznici.

Vezano

Komentari su zatvoreni.