Tko vodi priču oko vode u Križevcima?

Još uvijek se ne zna tko će Križevčanima isporučivati vodu i hoće li Vodne usluge, poduzeće koje je osnovao Grad Križevci, ostati samostalno ili će ga preuzeti koprivnička tvrtka. “Želimo da se trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. izuzmu iz uslužnog područja broj 4. te da ostanu samostalni javni vodni isporučitelj. Isti stav je većinski stav vijećnika Gradskog vijeća Grada Križevaca, te isti stav je zauzela Skupština društva Vodne usluge d.o.o.“, dio je komentara kojim je gradonačelnik Mario Rajn na eSavjetovanju o Nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, tražio da poduzeće Vodne usluge ostanu isporučitelj vode na području Križevaca i općina Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Sveti Ivan Žabno. Naime, prema tom nacrtu, vodu bi nam, umjesto domaće tvrtke, isporučivalo poduzeće Koprivničke vode koje bi i preuzelo križevačke Vodne usluge. O tome je u medijima u više navrata već govorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, a nedavno je za ePodravinu najavio i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras.

Tu je i širenje Kc voda na novo uslužno područje, a pritom mislim na preuzimanje društva iz Križevaca. Tada bismo trebali postati, da tako kažem, dobar igrač na jednom širokom području. Jedan od 40 na razini Hrvatske“, najavio je Petras. Je li preuzimanje o kojem govore Jakšić i Petras gotova stvar, postoji li konačna odluka o preuzimanju Vodnih usluga kojom bi koprivnička tvrtka postala “dobar igrač”, pitali smo križevačke gradske vlasti.
Ne, Uredba o uslužnim područjima još uvijek nije donesena, a to je preduvjet za donošenje Odluke o preuzimanju, ukoliko do toga dođe“, odgovorio nam je Ured križevačkog gradonačelnika.

Podsjetimo, još na sjednici Gradskog vijeća u rujnu Rajn je tražio od stranaka da se izjasne o prijedlogu i donesu zaključak koji bi Grad uputio Vladi do 11. listopada, do kad je bilo otvoreno javno savjetovanje. Tad je rekao da Križevačke Vodne usluge zadovoljavaju uvjete za izuzeće iz odluke Vlade pa je predložio da Grad traži da ostanu samostalni isporučitelj na našem području.

Nisam spreman potpisati ako o tome ne raspravimo, budući da se radi o imovini koja je stvarana desetljećima, a mi bi je sad trebali prepustiti drugom poduzeću“, rekao je gradonačelnik. Budući da nakon te sjednice nije bilo jasno tko je sve podržao prijedlog, a gradonačelnik u komentaru na javnom savjetovanju ne navodi da su ga podržali svi vijećnici već spominje većinu, pitali smo ga je li pisanju komentara prethodio konsenzus svih klubova stranaka u Gradskom vijeću te ako nije, koji klub nije podržao prijedlog. U odgovoru koji smo dobili nije imenovana opcija koja prijedlog nije podržala, ali saznali smo da u Gradskom vijeću postoji samo jedan stranački klub.

Formiran je samo jedan klub, onaj SDP-a, a isti se složio s gradonačelnikovim prijedlogom“, stoji u odgovoru iz Ureda gradonačelnika. Osnivanje kluba nije nikakva posebna procedura, potreban je samo dogovor najmanje tri vijećnika koji o tome moraju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća i tada, prema Poslovniku, imaju pravo na duplo više vremena za izlaganja i postavljanje pitanja, mogu tražiti stanke i predlagati akte, što se u prošlom sazivu i koristilo. Nejasno je zašto tu mogućnost i sada nisu iskoristili HDS, HDZ i vijećnici s kandidacijske liste koju predvodi Mario Rajn. Nejasno je i u čije ime su se o gradonačelnikovom prijedlogu za izuzeće od Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima na 3. sjednici Gradskog vijeća izjašnjavali Ivica Švagelj i Mato Devčić kad su govorili da nastupaju u ime svojih klubova, kad njihovi klubovi – ne postoje.

Vezano

Komentari su zatvoreni.