Potpisan Sporazum o udruživanju Turističke zajednice grada Križevaca i općina Kalničkog prigorja

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tijekom 2020. godine zakonodavni okvir koji potiče udruživanje turističkih zajednica i jedinica lokalne samuoprave te omogućuje korištenje sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice.

Turistička zajednica Grada Križevaca pokrenula je krajem 2020. godine inicijativu za udruživanjem na području Križevaca i Kalničkog Prigorja i obavila potrebne predradnje i dogovore kako bi Povjerenstvo za udruživanje turističkih zajednica Ministarstva turizma i sporta dalo suglasnost na prijedlog Sporazuma.

Nakon primljene suglasnosti, gradonačelnik Grada Križevaca kao predsjednik Turističke zajednice grada Mario Rajn i načelnici općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno, Darko Fištrović, Franjo Poljak i Nenad Bošnjak, potpisali su 30. prosinca 2020. Sporazum o udruživanju Turističke zajednice grada Križevaca i jedinica lokalne samouprave.

Cilj udruživanja je jačanje suradnje i stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj turističkih proizvoda, snažnije brendiranje i promociju područja Križevaca i Kalničkog prigorja. Projektna suradnja bit će realizirana kroz zajedničko osmišljavanje i provedbu programa koji će biti zajednički definirani, a sve u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

Sporazumno udruživanje nastavak je dosadašnje uspješne suradnje Turističke zajednice Grada Križevaca i i okolnih općina na provođenju niza aktivnosti na projektima biciklističkih staza, smeđe signalizacije i promocije destinacija te je ovaj sporazum korak dalje u zajedničkom osmišljavanju i provedbi projekata usmjerenih na razvoj aktivnog, kulturnog i ruralnog turizma na projektnom području.

Vezano

Komentari su zatvoreni.