U sklopu projekta POZDRAV nabavljena oprema za ginekološke ordinacije vrijedna gotovo 260 tisuća kuna

Nakon što su dovršeni radovi u ordinacijama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u sklopu projekta POZDRAV, privedena je kraju i nabava medicinske opreme za ginekološke ordinacije koja je ukupno vrijedna gotovo 260 tisuća kuna.

Svrha projekta vrijednog više od 8 milijuna kuna je poboljšati uvjete usluga primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji, odnosno podići standard zdravstvene zaštite i učiniti ju dostupnijom i kvalitetnijom za sve građane. Projekt sufinancira Europska unija s 6,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava, koja su osigurana preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ od Europskog fonda za regionalni razvoj.

U projekt su uključene  ordinacije u općinama  Kloštar Podravski, Drnje, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Virje, Gola te Podravske Sesvete, kao i prostori  županijskog Doma zdravlja u Koprivnici i Đurđevcu, a u tijeku su postupci javne nabave medicinske opreme i za ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, pedijatrijske zdravstvene zaštite te fizikalne terapije i radiologije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.