Završna konferencija EU projekta pučkog učilišta

KRIŽEVCI – Godinu dana nakon pokretanja, u Križevcima je završnom konferencijom okončan euro projekt ‘Mreže informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i poluurbanim sredinama’. Njime su pučka otvorena učilišta iz Bjelovara, Daruvara i Požege s križevačkim, kao glavnim korisnikom projekta, imala cilj povećati šanse za dobivanje posla odraslima koji ga poduže traže. Za tu svrhu razvijena su dva nova obrazovna programa – za jednostavne poslove sklapanja, održavanja i popravljanja osobnih računala te fotografiranja i grafičke pripreme digitalne fotografije. Pomoću Zavoda za zapošljavanje odabrano je 110 polaznika iz skupine koja duže stažira u popisu nezaposlenih, zatim među osobama s invaliditetom te članova nevladinih udruga. Obrazovanje i novu kvalifikaciju u radnu knjižicu zaradilo je njih 104, a vrijedna oprema ostala je učilištima, kazao je voditelj obrazovnih programa u križevačkom Učilištu Zdenko Balog.

– Nabavljena je oprema za četiri učilišta na kojoj je provođen program. Ta oprema se sastoji od 20 računala, od osam prijenosnih računala, četiri LCD projektora i četiri fotoaparata. To nije mala oprema, ona je vrijedna oko 40.000 eura ukupno, a ostat će trajno na korištenje učilištima za te programe, rekao je Balog.
Ukupan proračun projekta iznosio je 205.000 eura, u čemu je IPA pretpristupni fond sudjelovao sa 84%. Na završnoj konferenciji i dodjeli potvrda polaznicima naglašena je potreba širenja suradnje četiri učilišta i uključivanja novih, a izviješteno je i o sudjelovanju na novim natječajima za euro projekte. (RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.