Objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu u 2021.

Zajednica sportskih udruga Križevci objavila je javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca u 2021. godini.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2021. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 08.12.2020. godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2021. god. predaju se osobno u kancelariju ZŠU Križevci na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI
Trg J.J.Strossmayera 5
48260 Križevci     

 s napomenom:

“ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U   2021.GODINI“

Rok za prijavu na poziv je 08.12.2020. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Kompletan tekst natječaja dostupan je na OVOJ poveznici, a sve ostale obrasce za prijavu možete pronaći OVDJE.

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.