Donesena izmjena Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.

Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn, na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2020./2021. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), donio je Odluku o izmjeni Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.

Konkretno, promijenjena je Točka I. Odluke, koja se mijenja i glasi:

„U akademskoj godini 2020./2021. iz sredstava Proračuna Grada Križevaca dodijelit će se 21 (dvadesetjedna) stipendija studenticama/studentima koje/i se obrazuju za deficitarna zanimanja, koje/i će zadovoljiti uvjete javnog natječaja za dodjelu stipendija“.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.