Vijećnici jednoglasni na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca danas se održala telekonferencijskim putem. Sjednici je nazočilo 11 vijećnika od njih ukupno 21, tako da je osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje, no ista nije dugo trajala zato što se na dnevnom redu našla samo jedna točka:

1. Donošenje Vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 6. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret („Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj: 1/09, 1/11. i 4/14).

Podsjetimo, zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem podnijela je tvrtka Jurcon projekt d.o.o. Oni su se Gradskom vijeću obratili kao projektantska tvrtka angažirana ispred turske tvrtke Cengiz d.o.o. koja je u zakupu zemljišta na GZ Čret.

Konkretno, iz tvrtke Jurcon Projekt d.o.o. tražili su vjerodostojno tumačenje na mogućnost planiranja izgradnje objekata za pružanje usluga smještaja unutar gospodarske zone Gornji Čret unutar površine proizvodno – poslovne (I) namjene važećeg Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret s obzirom da je Urbanističkim planom uređenja navedeno da je moguće graditi građevine i uređivati prostor za proizvodnu industrijsku i proizvodnu zanatsku namjenu, te za sve vrste poslovnih djelatnosti komunalno servisne, trgovačke i uslužne namjene. S obzirom da pod uslužnim djelatnostima spada i usluga smještaja, iz tvrtke traže tumačenje navedenog.

Povodom njihove dvojbe, pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić rekla je: “Vjerodostojno tumačenje neke odredbe daje ovlast tvorcu odredbe ili propisa da u slučaju pravne nesigurnosti dade tumačenje neke odredbe i to tumačenje ima snagu propisa koji se tumači. Predlažem da poslovna djelatnost uslužne namjene obuhvaća i pružanje usluga smještaja te da se odredba tumači ekstenzivno.”

S obzirom na to da se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, uslijedilo je glasanje o predmetnoj odluci, koja je usvojena s 11 glasova, odnosno bez ijednog suzdržanog ili protiv. Time je dnevni red bio iscrpljen, a sjednica je završila nakon svega deset minuta trajanja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.