Raspisan javni natječaj za direktora/icu Križevačkog poduzetničkog centra, donosimo tražene uvjete

Skupština trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva raspisala je javni natječaj za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Prijave na natječaj podnose se zaključno sa 31.03.2020. dana na adresu elektroničke pošte: kpc-posao@krizevci.hr s naznakom ”NATJEČAJ ZA ODABIR DIREKTORA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA”, a sve detalje vezane uz natječaj mogu se naći na službenoj stranici Grada Križevaca pod rubrikom NATJEČAJI.

Kandidati za direktora osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima,  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. završen sveučilišni diplomski studij,
  2. najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. uvjeta ovog Javnog natječaja,
  3. poznavanje rada na računalu,
  4. aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
  5. položen vozački ispit B kategorije,
  6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
  • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Sve preostale detalje možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o.

Vezano

Komentari su zatvoreni.