Gradsko društvo Crvenog križa i Grad Križevci u novom projektu za mlade

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u partnerstvu s Gradom Križevcima uspješno je apliciralo na Javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te dobilo sredstva u iznosu od 75.000,00 kn za projekt “Mladi kao socijalni kapital”. Projekt će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu.

Ovakav tip aktivnosti, koji je usmjeren na poticanje poduzetničkog duha kod mladih, prvi puta se provodi u lokalnoj zajednici. Ciljevi projekta su osnaživanje kapaciteta GDCK Križevci u radu s mladima u lokalnoj zajednici, promocija volonterstva kao i razvoj novih programa za rad s mladima, ostanak mladih u gradu Križevcima kroz njihovu edukaciju za pokretanje vlastitog posla, promicanje (društvenog) poduzetništva, potaknuti ih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina, podignuti razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici.

Navedeni ciljevi planiraju se ostvariti kroz edukacije, radionice, okrugle stolove, emisije na radiju namijenjene učenicima i studentima, a u planu su i posjet HEDONA-i te udruzi za mlade Alfa Albona u Labinu.

Vezano

Komentari su zatvoreni.