Natječaj za jedinicu prometne mladeži – do 17. svibnja

Na temelju članka 5., stavka 7, Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i nastavno na Odluku o osnivanju jedinice prometne mladeži od 11. lipnja 2018., gradonačelnik Grada Križevaca objavio je natječaj za prijem osam (8) kandidata u Jedinicu prometne mladeži Grada Križevaca (m/ž).

Uvjeti:
– kandidat/kinja mora imati prebivalište na području Grada Križevaca,
– mora biti učenik/ca Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga/Srednje gospodarske škole/Srednje škole „Ivan Seljanec“, s navršenih 17 godina života, primjeren/a u učenju, ponašanju i radu,
– mora biti zdravstveno sposoban/a.

Svi zainteresirani kandidati uz Zamolbu za prijem u Jedinicu prometne mladeži Grada Križevaca, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– životopis s brojem telefona,
– presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku vozačke dozvole (ako je posjeduju),
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbu i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u Policijsku postaju Križevci, Ulica Drage Grdenića 5, Križevci. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 048/656-830.

Zamolbe se primaju do 17. svibnja 2019. u 15:00 h, a testiranje i odabir kandidata će se obaviti nakon provedene edukacije.

Izabrane kandidatkinje i kandidati dobit će priliku raditi tokom ljetnih mjeseci za naknadu od 23 kn po satu, te će dobiti popust na polaganje ispita za osposobljavanje za vozača B-kategorije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.