Prijavite se za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata

Grad Križevci raspisao je javni poziv za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata koji uslijed oštećenja ili dotrajalosti predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili pak tako zapušteni narušavaju vizuru grada. Sufinanciranje će se vršiti u iznosu od 15.000,00 kuna po objektu, a javni poziv ostaje otvoren tijekom cijele 2019. godine ili do iskorištenja proračunske stavke.

Na javni poziv mogu se javiti isključivo fizičke osobe vlasnici nekretnina koje se nalaze unutar I. i II. zone Grada i uz javnu površinu. Ukoliko se objekt nalazi unutar A i B zone zaštite povijesne graditeljske cjeline potrebno je priložiti suglasnost za rušenje od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru te ukoliko je potrebno dozvolu za rušenje.

Više detalja može se vidjeti OVDJE, a za dodatne informacije građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca.

Vezano

Komentari su zatvoreni.