Izvršen tehnički pregled radova na pješačko-biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i pristupnoj cesti do vidikovca u Križevcima

Grad Križevci je glavni korisnik projekta Cyclo-Net, odobrenoga za sufinanciranje od strane Europske unije na prvom natječaju iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. godine u visini 85% njegove vrijednosti, koja iznosi 1.593.127,95 EUR.

Provedba projekta Cyclo-Net započela je 1. studenoga 2017. godine, a traje 20 mjeseci, odnosno završava 30. lipnja 2019. godine. Najznačajnija aktivnost, koju Grad Križevci provodi u okviru projekta Cyclo-Net odnosi se na izvođenje radova na izgradnji i modernizaciji biciklističkih staza, biciklističkog mosta i dionice pristupne ceste do vidikovca.

Nakon što je proveden postupak javne nabave za izvođenje navedenih radova, ugovor s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Radnik d.d. sklopljen je 02. srpnja 2018. godine na ukupni iznos 4.611.005,84 kuna s PDV-om i rokom za
izvršenje ugovora 150 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. Ugovor obuhvaća izvođenje radova na pješačko-biciklističkim stazama na sljedećim dionicama u Križevcima:

Ulica kralja Tomislava, Trg svetog Florija na, Zagrebačka ulica, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Franje Račkoga, Ulica Franje Markovića i Ulica Franje Tuđmana te izgradnju biciklističkog mosta preko potoka Vrtlin u Ulici Ivana Gundulića i nastavak pristupne ceste na Ratarni od vidikovca prema Potočkoj ulici.

Radovi su završeni krajem studenog 2018. godine, nakon čega je pripremljena potrebna dokumentacija i prijavljen tehnički pregled nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Tehnički pregled radova izvršen je u četvrtak 10. siječnja 2019. godine, a tom su prilikom predstavnici naručitelja, izvođača, nadležnog Upravnog odjela te drugih uključenih subjekata obišli gradilište, pri čemu nisu utvrđeni nedostaci.

Izdavanje uporabnih dozvola očekuje se tijekom sljedećih 7 dana, nakon čega će biti izvršena primopredaja svih dionica te službeno otvorenje pješačko-biciklističkih staza.

Vezano

Komentari su zatvoreni.