Radni sastanak kod gradonačelnika Rajna na temu Državnog arhiva u Križevcima

U Gradskoj upravi Grada Križevaca gradonačelnik Mario Rajn održao je radni sastanak s ravnateljem Hrvatskog državnog arhiva Dinkom Čuturom, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća Darkom Rubčićem te predstavnicima Ministarstva kulture na temu Državnog arhiva u Križevcima.

Gradonačelnik ih je upoznao s hodogramom aktivnosti oko Državnog arhiva u Križevcima napomenuvši kako je prošlo već jedno cijelo desetljeće od kada je donesena Odluka o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima. Napomenuo je kako su dosadašnje lokacije za smještaj Državnog arhiva bile zgrada bivše sinagoge u kojoj je danas Turističko-informativni centar i prostor Kina „Kalnik“ koji će ići u obnovu te je samim time potrebno tražiti drugu lokaciju.

Na radnom sastanku najviše se govorilo o parametrima koje jedna zgrada mora zadovoljavati za smještaj arhivske građe s obzirom da je ona osjetljiva, a sukladno kojima će se onda tražiti nova lokacija za smještaj Državnog arhiva u Križevcima. Usto, bilo je riječi i o uslugama koje će Državni arhiv pružati građanima, javnom i privatnom sektoru, te je zaključeno kako će postojanje jedne ovakve ustanove u našem gradu doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života i poslovanja.

Radnom sastanku bili su prisutni i privremeni voditelj Državnog arhiva u Križevcima Ivan Peklić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krešimir Brunović.

Vezano

Komentari su zatvoreni.