SC Varaždin podupire studentske potrebe s čak 150 tisuća kuna

Studentski centar Varaždin Sveučilišta u Zagrebu objavio je 6. ožujka Poziv za prijavu zahtjeva i projektnih prijedloga koji se odnose na zadovoljavanje kulturnih, sportskih i zabavnih potreba redovitih studenata koji studiraju u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru za 2018. godinu.

Riječ je o postupku dodjele bespovratnih financijskih potpora koje Studentski centar Varaždin svake godine dodjeljuje redovitim studentima, studentskim zborovima visokih učilišta i udrugama studenata te ustanovama, udrugama i trgovačkim društvima iz područja kulture i sporta. Sva dokumentacija s kriterijima i mjerilima može se naći na web stranicama SC-a Varaždin.

Prijaviti se može više projekata, a pregled i ocjena zahtjeva od strane povjerenstva obavit će se u dva navrata – prvi put drugom polovicom travnja za zahtjeve pristigle do 14. travnja i drugi put krajem listopada za zahtjeve pristigle do 22. listopada ove godine. Na raspolaganju je ukupno 150 tisuća kuna, od kojih se maksimalno dvije trećine može dodijeliti pri prvom ocjenjivanju, a ostatak pri drugom ocjenjivanju.

Vezano

Komentari su zatvoreni.