Predložite kandidate za javna priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15. i 19/17.)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
  2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije,
  7. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije

 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su sljedeći: a) za fizičke osobe – da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno  izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja; da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina; b) za pravne osobe – da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15. i 19/17.).

Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  s 12. veljače 2018. godine. Prijedlozi moraju sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja za koje se kandidat predlaže. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti podnijet na propisanom obrascu, ovisno o predloženom kandidatu (obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije ili u pisarnici Koprivničko-križevačke županije).

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, Ulica Antuna Nemčića  5, 48000 Koprivnica, s naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”.

Vezano

Komentari su zatvoreni.