Traje natječaj za ravnatelja/icu POU Križevci

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Križevci na sjednici održanoj 2. studenog 2017. godine raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci na mandatno razdoblje od četiri godine. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a rok za prijavu je 21. studenog. Prijave se primaju na adresu: Pučko otvoreno učilište Križevci, Trg sv. Florijana 14, 48 260 Križevci, s naznakom „ZA NATJEČAJ, NE OTVARAJ“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom, kandidat mora imati visoku stručnu spremu iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, organizacijske i komunikacijske vještine te najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima. Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju i program razvoja ustanove za mandatno razdoblje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane.

Vezano

Komentari su zatvoreni.