Udruga ‘HERA’ organizirala okrugli stol povodom kampanje ’16 dana aktivizma’ protiv nasilja nad ženama

heranas-660x330-2

Križevci, 29.studenog. 2016.g – u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci, udruga “HERA” u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci organizirala je okrugli stol “Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja u obitelji“.

Cilj okruglog stola je bio pronaći načine i modalitete suradnje između institucija sustava i organizacija te donijeti preporuke  s ciljem spriječavanja nasilja u obitelji te pružanja  adekvatne podrške i pomoći žrtvama nasilja.

Na okruglom stolu sudjelovale su ravnateljice dječjih vrtića Grada Križevci, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci, predstavnice “HERE” Križevci, predstavnice osnovnih i srednjih škola, predstavnice policijske postaje Križevci te policijske uprave Koprivničko-križevačke, predstavnica Zavoda za zapošljavanje, predstavnice patronažne službe Doma zdravlja Križevci, ravnateljica Zavoda za Hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije te zamjenik gradonačelnika Grada Križevci Tomislav Katanović. 

Nasilje nad ženama osim utjecaja na izravne žrtve, ima i nesagledive posljedice na funkcioniranje obitelji, kao i cijelog društva.

Na okruglom stolu raspravljalo se o problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te važnosti i potrebe uspostave multidisciplinarnog pristupa u prevenciji i suzbijanju nasilja na lokalnoj razini.

Istaknuto je kako radi poduzimanja društvenih akcija u cilju suzbijanja, nasilje u obitelji ne smije ostati privatna stvar, nužno je prepoznati problem, priznati njegovo postojanje te ga sagledati sa šireg društvenog aspekta te mogućih posljedica. Isto tako potreban je sustavan i cjelovit pristup svih nadležnih tijela ovoj problematici. Uz provođenje zakonskih obveza nužno je poduzeti i niz drugih mjera kojima će se utjecati na prevenciju pojave  nasilja, ali i osigurati pravodobnu pomoć žrtvama.

Istaknuto je kako bi prevencija trebala krenuti od samog planiranja zasnivanja obitelji,  trebalo bi više pažnje posvetiti ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi kroz pružanje podrške roditeljima i promociji odgovornog roditeljstva. Kroz odgojno obrazovne ustanove potrebno je djecu i mlade učiti o simptomima i posljedicama vršnjačkog nasilja te nasilja u partnerskim vezama među mladima.

Postoji potreba za socijalno osviještenom politikom u zapošljavanju, jačanju konkurentnosti na tržištu rada, te stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja s ciljem osamostaljenja, s obzirom da je jedan od razloga ne prijavljivanja nasilja ekonomska ovisnost o nasilniku.

Alkoholizam je prepoznat kao činitelj rizika koji je znatno  povezan sa problemom nasilja u obitelji, stoga je potrebno raditi i na prevenciji alkoholizma djece, mladih i odraslih te uspostavi kontrole nad izvršenjem mjere obveznog liječenja od alkoholizma i drugih ovisnosti.

Također je istaknuto kako je važna uloga medija u izvještavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, prenošenju poruka i stavova, problem je senzacionalističko izvještavanje medija u slučajevima nasilja, te kao još uvijek postoji trend negativnog izvještavanja i pisanja.

Kako bi se  rješavanje problematike obiteljskog nasilja usmjerilo na prevenciju, na pružanje pravovremene i kvalitetne pomoći žrtvama, potrebna je koordinirana suradnja svih nadležnih institucija i organizacija civilnog društva na lokalnoj razini, u tom smislu svi/e sudionici/e okruglog stola istaknuli/e su da su otvoreni za daljnju suradnju i partnerstva.

Okrugli stol organiziran je u sklopu globalne kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja“ te je dio projekta “Aktivno protiv nasilja“ kojeg provode “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci, a financira ga Grad Križevci.

Preporuke s ciljem spriječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te pružanja adekvatne podrške i pomoći žrtvama nasilja na lokalnoj razini:

– unaprijediti  međusektorsku suradnju, povezanost i komunikaciju nadležnih institucija,  ustanova  i  organizacija civilnog društva koje pružaju usluge žrtvama nasilja u obitelji, kroz umrežavanje, partnerstva i zajedničke edukacije

– sustavna istraživanja o pojavnim oblicima nasilja i rasprostanjenosti nasilja

– suradnja i umrežavanje institucija i organizacija koje pružaju pomoć i podršku s ciljem izrade lokalne strategije prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,

– kroz preventivne programe u odgojno obrazovnim ustanovama promicati kulturu nenasilja, te ravnopravnost spolova, prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti,

– povećati dostupnost usluga za žene žrtve nasilja posebno stambenog zbrinjavanja, osigurati  konkretne  oblike pomoći  žrtvama  nakon  izlaska iz skloništa pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja,

– promicati ravnopravnost spolova putem medija te poštivanje smjernica o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama i nasilju  u obitelji,

– stručno usavršavanje i osposobljavanje djelatnika odgojno obrazovnih ustanova o specifičnosti i problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, edukacija i supervizija stučnjaka različitih profila koji rade sa žrtvama nasilja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.